Barn & Ungdom

När vi möts tillsammans i olika åldrar - hemma eller i kyrkan - för att lyssna till varandra, ge, ta emot, dela livet och upptäcka vem Gud är... ja då lever vi familjeliv i församlingen!

 I Evangeliska Frikyrkan vill vi vara med och stärka församlingarnas arbete bland barn, unga och familjer. Fyra områden vi särskilt vill fokusera på:

  • En relevant församling för barn och unga
  • Hemmet som kyrka
  • Kyrkan som hem
  • Teologisk och pedagogisk medvetenhet i mötet med barn och unga

Vill du veta mer om projektet?

Jag arbetar med ledarutveckling för ideella och anställda ledare!

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41

susanne.olofsson@efk.se

Jag arbetar med ledarutveckling av unga ledare!

Fredrik Wenell
Ledarutvecklare för frågor som rör barn och unga på Sverigeprogrammet (25%)


fredrik.wenell@efk.se

Jag arbetar med ledarutveckling av unga ledare!

Rebecka Werner
Projektledare för Frizon 60 % och ledarutvecklare för unga ledare på Sverigeprogrammet 30 %

076 34 019 78

rebecka.werner@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 41236
Insamlingsbehov: 230 000 kr

Insamlat: 87 895 kr Kvar att samla in: 142 105 kr