Ekumeniskt nätverk för församlingsgrundande

Det finns ett ekumeniskt nätverk som gemensamt arbetar med församlingsgrundarfrågor.

FG-Nätverket är ett nätverk av åtta samfundlänk till annan webbplats i Sverige som arbetar för att stödja, utrusta och uppmuntra till pionjärt arbete i vårt land!

Vår vision är en rörelse av nya missionella församlingar i ett nytt Sverige!
Vårt mål är att varje människa i Sverige ska ha en levande församling i sin närhet. Även i våra storstäder!

Vi arbetar framförallt inom fyra områden:

Nationell strategi

Sverigeundersökningenlänk till annan webbplats som publiceras vart 5:e år i samarbete med Nätverket för församlingsutveckling.länk till annan webbplats

Omvärldskunskap

Genom att lyfta församlingsgrundande som prioriterad fråga inom media och våra samfund

Mötesplatser

Ibland ordnar vi konferenser och regionala mötesplatser för att nätverka och sprida kunskap.

Träning

Genom vår webbplats pionjär.nulänk till annan webbplats
Samverkan med bibelskolor och andra teologiska utbildningar

Bön

Mobilisering av förebedjare för församlingsgrundande arbete i Sverige

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se