Inspiratörer för församlingsgrundande

I vår rörelse finns många med rik erfarenhet och smittande vision för just församlingsgrundande. Här hittar du flera människor som kan vara en resurs för din församling!

Det finns många olika sätt att plantera nya församlingar eller att samarbeta i pågående församlingsplanteringar. Vilket sätt det än sker på så är församlingsplantering en ödesfråga för enskilda församlingar och för oss som rörelse. Församlingsplantering är det bästa sättet att nå nya människor med evangeliet och göra dem till Jesu lärjungar. Vi tror även det är ett effektivt sätt att förnya en etablerad församling.

I vår rörelse finns många kvinnor och män med rik erfarenhet och smittande vision för just församlingsplantering. I denna lista finner du ett urval. Oavsett om ni som församling redan inlett en plantering, upplever att detta är något Gud manar er att göra, eller bara precis börjat fundera på om detta kan vara något för er, finns det människor i denna lista som kan inspirera och hjälpa er att ta nästa steg. Titta igenom listan, kontakta dem som verkar lämpliga och bjud in till er församling.

(Arvodering sker enligt EFKs rekommendationer och i överenskommelse med berörd inspiratör.)

Cahtrine Nygren
Cahtrine arbetar som ledare för Sverigeprogrammet med inriktning församlingsgrundande. Ansvaret för EFKs församlingsgrundande arbete har hon haft sedan 2010. Hon var med och planterade Mälarkyrkan i Eskilstuna som startade 2001. Församlingen blev Fristadskyrkan, när den senare gick ihop med den äldre EFK församlingen på orten. I den församlingen har hon arbetat som pastor fram till hösten 2013. Under fem år var hon även samordnare för Naturlig församlingsutveckling i Sverige och har arbetat mycket med församlingsutvecklingsfrågor. Cahtrine bor i Eskilstuna tillsammans med sin man och är fortfarande en del av Fristadskyrkan.

Teman:

 • Varför ska vi plantera församlingar?
 • Hur kan vi som församling bli engagerade i församlingsplantering?
 • Vad betyder det för oss att Sverige är ett missionsland?

Kontaktuppgifter: 070-303 71 00, cahtrine.nygren@efk.se

Charlotta Aginger
Charlotta är gift med Thomas och de har en son tillsammans som är 5 år, Theodor. Hon mötte Jesus mitt i livet och efter några års teologistudier, tjänande och växt i en fantastisk församling var hon med och grundade Elimkyrkan Skärholmen. I dag arbetar hon som pastor i församlingen som sedan 2,5 år är en egen kyrka. Elimkyrkan Skärholmen är en mångkulturell förorts församling som samlar ca 15 st olika nationaliteter i alla åldrar, från olika sociala och ekonomiska bakgrunder. Kyrkan ingår i ett nätverk, Elimkyrkan Stockholm, som består av 7 st olika församlingar som ses regelbundet för att på olika sätt stötta, dela resurser och uppmuntra varandra.

Teman:

 • Viktiga byggstenar för att bygga kyrka
 • När växer kyrkan?
 • För Gud är allt möjligt! (vår resa från plantering till kyrka)

Kontaktuppgifter: 0734-20 80 29, agingercharlotta@gmail.com

Daniel Norburg
Daniel Norburg har varit föreståndare i Immanuelskyrkan i Malmö, där han arbetade sedan 1994-2014. Immanuelskyrkan var på nittiotalet en liten församling med mestadels äldre. Församlingen har växte mycket och är idag en mångkulturell församling med ganska låg medelålder. Under åren i Malmö fick församlingen initiera några församlingsplanteringar i både Malmö och andra städer. Daniel har också arbetat som missionsdirektor för Evangeliska frikyrkan och har ett brett kontaktnät inom svensk kristenhet. Idag är Daniel med i Folkungakyrkan i Stockholm.

Kontaktuppgifter: 070-693 80 38

Eleonore Gustafsson
Eleonore är pastor i Ryttargårdskyrkans & Johanneskyrkans församlingsplantering i stadsdelen Berga i Linköping. Planteringen vill förena det kontemplativa livet i den monastiska rörelsen (klosterrörelsen) med det missionella livet i den frikyrkliga rörelsen och samtidigt vara trogen en baptistisk identitet. Eftersom det bor många muslimer från Afrika i Berga har planteringen reflekterat över vad det innebär att vara församling i en sådan miljö. Planteringen startades hösten 2015, innan dess var Eleonore pastor i Ryttargårdskyrkan, därför berättar hon gärna om Ryttargårdskyrkans arbete för att bli en församling som planterar andra församlingar.

Teman:

 • Dynamiken mellan mission och det inre livet (Det som rör församlingens specifika profil i en muslimsk miljö).
 • Resan från att gå från att vara medlem eller ledare i en etablerad församling till att leda eller bli en del av ett planteringsteam.

Kontaktuppgifter: 0767-67 41 94, eleonore.gustafsson@ryttargardskyrkan.se

Erika och Fredrik Lagerström
Erika & Fredrik har arbetat med församlingsplantering i Halmstad sedan 2009. De bor i en mångkulturell stadsdel och brinner för att nå ut till människor som aldrig satt sin fot i en kyrka. Deras församlingsarbete har formen av ett nätverk som just nu består av tre husförsamlingar. De kallar sig för ”Med hjärta för Halmstad”. Deras dröm är en rörelse av lärjungar som gör lärjungar, och där nya husförsamlingar blir en naturlig konsekvens av detta. Erika arbetar som religions- och svensklärare. Fredrik har de senaste åren varit samordnare för ett ekumeniskt arbete bland hemlösa.

Teman:

Erika talar gärna utifrån följande teman:

 • Lärjungagrupper och lärjungaträning
 • Husförsamlingar, cellgrupper, smågrupper – hur och varför?
 • Bön för staden

Fredrik talar gärna utifrån följande teman:

 • Mission i Sverige – Luk 10
 • Vårt uppdrag – att göra lärjungar
 • Efterföljelse – att följa Jesus i vardagen

Kontaktuppgifter:

Erika: 076-84 73 10, erika@lagerstrom.st

Fredrik: 0763-53 37 55, fredrik@lagerstrom.st

Eva-Lena och Billy Hellmark
Eva-Lena har examen i utvecklingskunskap, social-antropologi och ledarskap. Hon har också jobbat med mission i ca 25 år, de sista 9 åren som regionledare för EFKs arbete i Europa & Mellanöstern och jobbat med församlingsgrundande i 4 olika länder, med speciellt fokus på församlingens sociala insatser. Under de sista 5 åren har hon bl a jobbat med att starta upp och leda ett anti-trafficking arbete på Cypern.

Billy är pastorsutbildad och har jobbat med mission i ca 25 år, de sista 9 åren som regionledare för EFKs arbete i Europa- Mellanöstern. Han har jobbat med församlingsgrundande i 4 olika länder och har jobbat mycket med att skapa och leda mångkulturella ledarteam.

Billy och Eva-Lena är med och leder en internationell församling i Limassol på Cypern med ca 150 regelbundna besökare. Församlingens medlemmar kommer från mer än 35 länder och från en brokig teologisk bakgrund. Under de sista åren har arbetet präglats av en genomgripande förändring då man arbetat med både strukturer, vision och värderingar. De har stort fokus på mission, utåtriktat och socialt arbete.

I Sverige har de varit med i Livsglädje, Landskrona, men i o m att de flyttat sitt svenska hem så kommer de under våren att flytta sitt medlemskap till Kungsporten i Huskvarna.

Kontaktuppgifter:

Billy: Cypern: 00357 99599538; Sverige: 0706501860, hellmark@galacticomm.org

Eva-Lena: Cypern: 00357 99599547; Sverige 0730728270, ehellmark@galacticomm.org

Teman:

 • Pionjärarbete/församlingsgrundande i praktiken
 • Att vara en multikulturell församling. Hur möter vi det som är annorlunda?
 • Hur jobbar vi med förändringsprocesser i församlingen?
 • Holistiskt församlings-grundande - Församling som bas för socialt arbete
 • ”Låt ditt rike komma!” Församlingsgrundande utbreder Riket
 • Hur går vi från vision till verklighet?

Henrik Steen
Henrik är på väg att återvända till Sverige med fru och fyra barn efter senast fem år i en av världens stora städer i norra Mellanöstern. Han har tidigare varit pastor i Kungsportskyrkan, Huskvarna, och är nu en av två pastorer i en församlingsplantering i Mellanöstern. Tidigare har han också arbetat med församlingsplantering och evangelist-träning i fattig landsbygdsmiljö i Östeuropa. 

Teman:

 • Guds vision om alla folk
 • Lärjungaskap i en mångkulturell miljö
 • Att dela evangeliet med muslimer

Kontaktuppgifter: henrik.steen@kungsporten.com 

Johannes Stenberg
Johannes Stenberg bor med sin familj i Linköpings mest mångkulturella stadsdel, Skäggetorp. 2011 flyttade Johannes till Skäggetorp för att plantera den församling som idag heter Nygårdskyrkan. Församlingen får viss stöttning av Ryttargårdskyrkan. Församlingen är mångkulturell och lägger mycket fokus och energi på att nå ut med buskapet om Jesus till alla folk. Han bodde tidigare i Rinkeby under åtta år och jobbade som en av pastorerna i Rinkeby Internationella Församling.

Teman:

 • Hur gör man när man startar en ny församling?
 • Behovet av etablerade församlingar som moderförsamlingar
 • Missionellt församlingsbyggande bland muslimer
 • Hur når vi de onådda folken i Sverige?

Kontaktuppgifter: 070-490 11 81, johannes@skaggetorp.net

John Van Dinther
John kommer ursprungligen från Holland men är sedan många år Svensk medborgare. Han är grundare till New Life Stockholm, New Life Göteborg och Fridhemskyrkan och är idag föreståndare och ledare i ett så kallad “Lead Team” som består av fem personer som leder utvecklingen av Multi-site konceptet där även New Life Västerås, New Life Hässelby och New Life Sollentuna ingår. Han har en stark vision för den mångkulturella församlingen och integrering i Sverige.

Teman: John undervisar gärna om den mångkulturella församlingen, om tvärkulturellt ledarskap, ledarskap, vision, multi-site, församlingsplantering, lärjungaskap och att utveckla ledare.

Kontaktuppgifter: 0704-24 77 61, john@newlife.nu

Maria och Magnus
Maria och Magnus, har varit EFKs internationella arbetare i Mongoliet (10 år) och Mellanöstern (10 år). På båda dessa platser arbetade de med församlingsplantering. I och med detta fick de två väldigt olika erfarenheter av församlingsplantering i pionjära sammanhang. I Mongoliet fick de genast se mängder av människor komma till tro och formas till lärjungar och många församlingar startas. I Mellanöstern mötte de kompakt motstånd, arbetade med att bryta ny mark, så ut evangeliet, lärjungaträna enskilda människor och bygga upp ett internationellt team av församlingsplanterare som nu för verket vidare. Sedan sommaren 2014 bor de i Linköping och är båda med i ledarskapet för Ryttargårdskyrkan i Linköping och är bland annat engagerade i en hemgemenskap med missionellt fokus.

Teman:

 • Pionjärmissionens prioritet ur olika perspektiv
 • Församlingsplantering och lärjungaträning
 • Ett missionellt liv
 • Biblisk grund för mission och församlingsgrundande
 • Vår berättelse (20 år i pionjärmission och församlingsplantering)
 • Hur kan vi leda muslimer till Jesus?

Kontaktuppgifter: Maria, 073-804 86 04 och Magnus, 076-826 95 65, alphonce@galacticomm.org

Mikael Hallenius
Mikael arbetar som pastor i församlingen Mötesplatsen, Örebro. En församling grundad i 1990-talets början, och som är organiserad som ett nätverk av husförsamlingar.  Han arbetar även på Örebro Missionsskola med ansvar för ämnesområdet Kyrko- och missionsstudier. Tillsammans med sin fru Agneta har han planterat två församlingar. Han har rest och predikat i Sverige under 25 år. Idag ägnar Mikael även mycket tid åt att vara mentor och vägledare för pastorer och ledare i olika pionjärsatsningar.     

Ämnen:

 • Passion för mission. Den här predikan tar sin utgångspunkt i Jesu tal om tidens slut (Matt 25). Poängen är att den lokala församlingen har mission som sitt rätta element, och att alla är missionärer.
 • Himlen i hemmet. Den här predikan tar sin utgångspunkt i Johannesevangeliets första kapitel. Poängen är att visa hur ett hem kan vara basen för att utbreda Guds rike i en stadsdel, en stad eller bli del av en rörelse som når olika städer och länder.
 • Spontanitet och kreativitet. Den här predikan tar sin utgångspunkt i några texter i apostlagärningarna. Poängen är att visa hur den helige Ande lockar efterföljare till Jesus att låta sig ledas till okända platser och nya situationer.

Kontaktuppgifter:
0760-26 55 84, mikaelhallenius@gmail.com

Rickard Cruz

Rickard Cruz är församlingsgrundare i Helsingborg. Det började med en husförsamling hemma hos Rickard och hans familj och idag har det vuxit fram ett nätverk av husförsamlingar i Helsingborg. Rickard brinner för att få se evangeliet planteras där människor redan lever sina liv i olika kulturer och subkulturer. Att istället för att försöka ta folk till kyrkan istället ta Guds rike till folket. Rickard är också bloggare, författare och resande förkunnare.   

Teman: 

 • Missionella församlingar
 • Församlingsplantering utifrån Lukas 10
 • Lärjungar som gör lärjungar
 • Rörelse och multiplikation

Kontaktuppgifter:
070-301 08 42, rickard@cruz.sewww.rickardcruz.selänk till annan webbplats

Patricia Ask
Patricia är ledare för Elimkyrkan Västerort (en del av Elimkyrkan Stockholms nätverk) tillsammans med sin man Tomas Ask. Församlingen bildades under 2014 efter några år som församlingsplantering. Gudstjänsterna firas i den socio-ekonomiskt svaga stadsdelen Hallonbergen, även om folk även kommer från andra stadsdelar i nordvänstra Stockholm. Patricia kom till tro mitt i livet efter att ha varit ateist.    

Teman: Patricia brinner för att bygga nytt och inspirera till det. Hon älskar att se människor ta emot Jesus, att utrusta, uppmuntra och vägleda dem på vägen mot Jesuslikhet. Lärjungaskap & ledarskap samt andlig, själslig & fysiskt hälsa och Jesus ligger henne varmt om hjärtat.

Kontaktuppgifter: 0734-20 80 22, patricia.ask@elimkyrkan.org

Stefan Swärd
Stefan har ägnat hela sitt vuxna liv åt församlingsgrundande. Som 20-åring tog han initiativ till en kristen kommunitet i Järfälla och var med i ledningen för Järfälla pingstförsamling 1974-1981 som grundades 1974. 1981 tog han initiativ till Brandbergens frikyrkoförsamling (som numera heter Söderhöjdskyrkan). Under hans tid som pastor, fram till 2002, ökade antalet medlemmar från några få till 310 medlemmar.  Han var även med och grundade latinamerikanska församlingen Iglesia Icthus 2004, som en avknoppning till Söderhöjdskyrkan. År 2009 blev Stefan teampastor i Elimkyrkan Stockholm, en församlingsgrundande rörelse & nätverk, med sju församlingar i Stockholm.

Teman:

 • Hur början man en församling från noll
 • Att bygga samverkande församlingar – att bryta självständigheten
 • Att vara ledare i en församlingsplanteringssituation

Kontaktuppgifter: sward@src.a.se

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se