Utbildning och mikrolån för utsatta

Mpongwe Baptist Association (MBA) är ett växande samfund med många engagemang och uppdrag i Zambia. De som kommer till tro behöver få växa och få omsorg vilket gör det viktigt att rörelsens församlingar har goda och utbildade ledare. I nuläget saknar många församlingar en fulltidspastor. EFKs utbildningsstöd genom stipendieverksamhet ökar möjligheterna att utbilda och sända fler pastorer. Teologistudenterna är alla väldigt tacksamma över möjligheten till bibelstudier och att få växa i Guds närvaro. Vi ger även stipendier för att utbilda sjukvårdspersonal och lärare inom MBA. Genom ditt bidrag är du med och ser till att församlingar får goda och nödvändiga ledare.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi i EFK har sedan många år gett stöd till samarbetskyrkan MBA:s stipendieverksamhet. Utbildning är ett viktigt verktyg för att människor ska få chans till ett arbete och därmed möjlighet till självförsörjning. Just nu får 9 personer stöd till sin utbildning inom MBA, varav 3 personer utbildas inom sjukvård, 1 person till lärare och 3 personer läser på en treårig teologiutbildning på bibelskolan Fiwale Hill Bible College.

EFK ger också direkt stöd till själva skolan, som drivs av MBA tillsammans med två andra baptistsamfund i landet. Skolan förser många av samfunden i landet med evangelister och pastorer.

Vad vill vi göra mer?

Bidra med stipendiemedel till MBA för utbildning och på så sätt möjliggöra för framförallt unga människor som saknar ekonomiska förutsättningar att kunna studera teologi eller en yrkesutbildning.

Ge ett extra stipendium till studenterna på Fiwale Bible College som skall gå till studielitteratur.

Bernardo har fått möjlighet att studera

”Jag är väldigt tacksam, och har lärt mig mycket här. Detta är en så bra möjlighet för oss, utan stipendiet hade det inte varit möjligt att vara här och läsa. Vi ber varje dag för våra sponsorer.”

- Bernardo, som studerar tredje året vid Fiwale Bible School.

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.