Kunskap hjälper människor att utveckla byar

Detta utvecklingsprojekt bedrivs tillsammans med EFKs partner i avlägsna provinser i Afghanistan. Människorna här är mycket fattiga och till följd av krig och oroligheter har de inte nåtts av tidigare insatser som syftat till att utveckla byar. De saknar kunskap om betydelsen av rent vatten, säkra förlossningar och ett långsiktigt jordbruk. Alla tre provinserna får mycket låga poäng om man studerar utvecklingsindikatorer såsom tillgång till rent vatten, kvinnors läskunnighet och mödradödlighet. Tack vare många års hårt arbete så ser vi stora förbättringar i människors hälsa och livskvalitet. Vi fortsätter nu att jobba på samma sätt i andra byar där det är brist på rent vatten och näringsrik mat. Syftet med projektet är att skapa hållbara självförsörjande samhällen.

Vad har vi uppnått i projektet

I projektet arbetar man med att gräva brunnar för att få friskt vatten, man bygger latriner, undervisar i näringslära, jobbar med hygienfrågor och tar fram och odlar grönsaker och vete som klarar det mycket tuffa klimatet. Svampangrepp har gjort att veteskörden minskat drastiskt. Fyra nya motståndskraftiga vete och kornsorter har odlats fram för att klara angreppen. Undernäring hos barn och diarrésjukdomar har minskat. Vuxna kvinnor i 13 byar har fått lära sig läsa och skriva. Män och kvinnor har tränats i att starta eget för att få en extra inkomst. Förlossningskurser (så kallade BLISS) har hållits för kvinnor och män i hur man ska agera och förebygga komplikationer under förlossningar.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fokusera mer på klimat- och miljöfrågorna för att bygga en långsiktig förändring. En annan viktig aspekt är att skapa delaktighet i byarna så att alla får sin röst hörd. Att lära kvinnor läsa och skriva höjer deras självkänsla och hjälper hela familjer till ett bättre liv. Vi vill också arbeta vidare med att få fram rent vatten, näringsrik mat och undervisa om trygga förlossningar och förebyggande hälsovård. Vi vill ge människor redskap att själva förbättra sin livssituation så att de får en ljusare och bättre framtid.

Kashem berättar

”Hälften av vår veteskörd förstördes förut på grund av svampangrepp. Vi har inte haft tillräckligt med mjöl under vintern och mina barn har fått gå och lägga sig hungriga. Nu har vi fått en ny vetesort som står emot angreppen och dessutom har vi fått låna en såningsmaskin, Detta har gjort att skörden har blivit dubbel så stor och vi har gott om mjöl till vintern. Vi har dessutom byggt ett växthus där vi planterat olika sorters grönsaker som vi kan sälja på den lokala marknaden för att få en extra inkomst. Mina barn är inte längre undernärda och det går bra för dem i skolan.”

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.