Människor förbereds för klimatförändringar

Nepal är ett av världens mest klimatkänsliga och dessutom ett av världens fattigaste länder. Landet har i år drabbats av väldiga regnmängder med översvämningar i lågland och jordskred i bergstrakterna. Det bästa vi kan göra för att minska effekterna av naturkatastrofer är att arbeta förebyggande. Därför jobbar vi tillsammans med vår partner International Nepal Fellowship (INF) genom självhjälpsgrupper. I de här grupperna har man analyserat och tagit fram olika handlingsplaner för att förhindra jordskred och skogsskövling. Där får människor ökad kunskap om hur jordbruk och livsstil kan motverka klimatförändringar men också anpassas till de förändringar som redan skett. Målet är att familjer ska bli självförsörjande, få bättre hälsa och kunna stanna kvar i byn.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2017 arbetade INF för att utbilda och öka medvetenheten om behovet av skog och risken med skogskövling. Genom att rikta sig mot både lokala myndigheter och individer påverkar man och skapar långsikta förändringar. Under 2017 har 7300 träd planterats i olika byar runtom i Rolpa.

För att undvika jordskred har armerade stödmurar byggts för att säkra platserna nedanför. I sluttningarna har träd planterats för att binda jorden. Vi står för materialet och plantor så bidrar byborna med arbetskraft. 1010 fruktträd har planterats och alla hus i byarna har anlagt en köksträdgård för att få näringsrik mat och en extra inkomst.

Vad vill vi göra mer?

Under nästa treårsperiod kommer vi koncentrera oss på de allra fattigaste och mest avlägsna byarna i Rolpa. Det tar 12 timmar att gå till den mest avlägsna byn. Många män lämnar byarna på grund av försämrade jordbruksmöjligheter för att söka arbete i Indien. Arbetsbördan för kvinnor växer och risken för sjukdomar ökar.

Vi kommer att jobba långsiktigt med vatten, miljö och inkomstgenererande projekt. Vi vill tillsammans med byborna förbättra livssituationen med god tillgång till näringsrik mat, friskt vatten och inkomstmöjligheter. Detta gör vi bland annat genom att plantera träd, anlägga köksträdgårdar, bygga skyddsbanker och barriärer för att förhindra jordskred och tillgång till rent vatten utanför huset.

En i projektet berättar

Förut tvingades Minal Jhani och övriga kvinnor i byn Jhemnetta gå två timmar nerför berget på leriga och hala stigar till bäcken och sedan upp igen med tunga vattenkärl. De har nu fått vatten framdraget till sitt hus. Minals livssituation har blivit så mycket bättre och hennes barn är friska tack vare den förbättrade hygienen och att hon fått mer tid att laga näringsrik mat till familjen. Spillvattnet använder hon och hennes svärfar Surendra Jahni till att odla grönsaker. De odlar mer grönsaker än vad de själva behöver och det som blir över säljer de på marknaden och får på det sättet lite extra inkomst.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47944
Insamlingsbehov: 123 000 kr

Insamlat: 116 557 kr Kvar att samla in: 6 443 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.