Människor förbereds för klimatförändringar

I Nepal drabbas de fattiga svårt av klimatförändringar då tillgång till rent vatten minskar och skördarna är oförutsägbara. Många män lämnar byarna på grund av försämrade jordbruksmöjligheter för att söka arbete i Indien. Därför jobbar vi tillsammans med vår partner International Nepal Fellowship (INF) genom självhjälpsgrupper. Lösningar man kommit fram till är rent vatten, trädplanteringar som binder jorden och förhindrar jordskred, bygga armerade skyddsmurar för att säkra platser där kraftig nederbörd är vanlig och grönsaksodlingar. Målet med projektet är att skapa motståndskraftiga byar.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2018 har INF planterat träd tillsammans med byborna och ökat medvetenheten om behovet av skog och risken med skogsskövling. Träd är livsviktiga för att behålla grundvattennivån, lagra regnvatten, binda jord och koldioxid med mera. Färre träd innebär mindre mat. Genom att rikta sig mot både lokala myndigheter och bybor påverkar man och skapar långsiktiga förändringar. Tack vare tillgång till vatten så har man i dessa byar i Rolpa på 2700 m.ö.h kunnat anlägga köksträdgårdar och planterat fruktträd. Grönsaker och frukt säljs sedan på den lokala marknaden och ger byborna en välkommen extra inkomst.

Vad vill vi göra mer?

Vi har påbörjat ett treårsprojekt i fattiga Siruri och Gam i Rolpa distriktet. Det tar upp till tolv timmar att gå från närmaste väg till några av dessa högt avlägset belägna bergsbyar.

Vi jobbar långsiktigt med vatten, miljö och inkomstgenererande projekt. Tillsammans med byborna förbättrar vi livssituationen med tillgång till näringsrik mat, friskt vatten och inkomstmöjligheter.

En i projektet berättar

Yahnaa berättar från en bergsby i Suri i provinsen Rolpha i centrala Nepal: ”De senaste åren har vi haft stora problem med förorenat dricksvatten och med att maten inte räcker till. Våra barn är ofta sjuka. Förr så fick vi mycket snö och vi fick skotta i timmar nu så smälter snön alldeles för snabbt. Nu har vi precis fått rent dricksvatten till vår by och spillvattnet används till att odla grönsaker. Vi har grävt små kanaler som bevattnar grönsaksfälten och vi odlar olika slags bönor och sallader.”

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47944
Insamlingsbehov: 123 000 kr

Insamlat: 57 507 kr Kvar att samla in: 65 493 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.