Människor förbereds för klimatförändringar

I Nepal drabbas fattiga av klimatförändringarna då tillgången till vatten minskar och skördarna numera är oförutsägbara. Vi vill som Guds folk ta ansvar både för Guds skapelse och hans skapade. Därför möjliggör vi tillsammans med vår partner International Nepal Fellowship (INF) stöd till de värst drabbade. Till följd av försämrade jordbruksmöjligheter lämnar många, särkilt män, sina hembyar för att söka arbete i städerna. Arbetsbördan för kvinnorna växer och risken för bristsjukdomar ökar. Genom självhjälpsgrupper får människor ökad kunskap om hur jordbruk och livsstil kan motverka klimatförändringar men också anpassas till de förändringar som redan skett. Målet är att familjer ska bli självförsörjande, få bättre hälsa och leva tillsammans.

Vad har vi uppnått i projektet?

INF arbetar genom så kallade självhjälpsgrupper som själva är med och identifierar problem och utmaningar, och sedan lösningen för hur dessa kan åtgärdas. Under det första halvåret av 2017 har INF utbildat och ökat medvetenheten om behovet av skog och risken med skogskövling. Genom att både rikta sig mot lokala myndigheter och individer hoppas man på att kunna påverka och skapa långsikta förändringar. Självhjälpsgrupperna har under projektets flagg analyserat och tagit fram 38 olika handlingsplaner för att förhindra jordskred och skogsskövling. Under 2017 har fler än 3000 träd planterats i olika byar runtom i Rolpa. Finansieringen sker genom medel från församlingarna men allt det faktiska arbetet genomförs av byborna själva.

Vad vill vi göra mer?

Många liv kan räddas om jordskred kan förebyggas. Återplantering av träd är ett sätt att förebygga. Ibland behövs även skyddsbanker och barriärer byggas för att säkra platser runt om i dessa områden där kraftiga nedfall är vanliga. Dessa är kostsamma men effektiva. Vi fortsätter att finansiera material för att dessa ska kunna byggas. Vår partner har fortsatt stort förtroende och nätverk bland lokala myndigheter. Att arbeta för att förebygga naturkatastrofer kräver samarbete på olika nivåer och inte bara insatser på individnivå. INF kommer under året fortsätta erbjuda utbildning och nätverk för personer på distriktsnivå för att kunna bli än mer effektiva i deras arbete.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47944
Insamlingsbehov: 123 000 kr

Insamlat: 18 957 kr Kvar att samla in: 104 043 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.