Ökad dialog leder till samhällsutveckling

Kontrasten mellan den vackra naturen och det mödosamma liv de flesta människor lever i Nepal är stor. EFK och vår partner UMN jobbar i detta projekt med att identifiera rotproblemen till fattigdom och att utmana och förändra diskriminerande strukturer. Detta görs bland annat genom att organisera fattiga människor i kommungrupper, stärka deras självförtroende och ge dem kunskap om sina rättigheter. I projektet ger man också flickor förutsättningar att gå i skola och inkomstmöjligheter för de mest utsatta.

Vad har vi uppnått i projektet?

Genom insatsen har 50 enskilda organisationer fått ökad kapacitet att verka i samhället och hjälpa människor i sin närhet. Ett starkare civilt samhälle är en förutsättning för en positiv utveckling i Nepal.

223 lokala handledare har utbildats för att organisera fattiga människor i kommungrupper. Det är fantastiskt att se kvinnor som förut inte fick komma utanför huset nu vara med och lyfta andra kvinnor och påverka beslutsfattare.

Genom projektet har 48 utsatta människor från minoritet och lågkast fått nepalesiskt medborgarskap och kan nu med full kraft delta i det nepalesiska samhället.

Vad vill vi göra mer?

  • Vi brinner för att de allra fattigaste ska få en stärkt röst och bättre levnadsvillkor.
  • Vi vill bygga kapacitet hos myndigheter och enskilda organisationer för att få ett mer inkluderande och jämlikt samhälle.
  • Genom projektet vill vi minska korruptionen, stärka kvinnors och andra utsatta gruppers rättigheter.
  • Vi vill förändra attityder och ge alla flickor där vi jobbar möjlighet att gå i skolan.

En medlem i en av kvinnorgrupperna berättar

"Mitt namn Kamalawati Devi Kalwar och jag är aktiv medlem i den nystartade kvinnogruppen i byn Kadjahawa nära den indiska gränsen. Myndigheterna hade lovat oss en väg till byn men pengarna hamnade i orätta händer hos ett korrumperat byggbolag och lokala politiker. Genom ett ökat självförtroende i kvinnogruppen lyckades vi få till en juridisk process som ledde till att vägen blev byggd och de personer som stoppat pengar i egen ficka fick avgå och betala tillbaka pengarna."

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.