Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Jan-Erik

Arbetar med rapportering och uppföljning av SIDA-projekt inom regionen samt stöd till vår partner i Sudan.


eumena@efk.se

Judith Korsgren

Arbetar med församlingsplantering i södra Paraguay i samarbete med den lokala partern CIBB. Arbetar även med sociala insatser i samband med församlingsplanteringen.


judith.korsgren@efk.se

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Karl-Johan Jonsson

Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Kea Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


arnkea@gmail.com

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


kent@gospelhouse.jp

L Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

M Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Maria Finnevidsson

Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se