Missionsakademin

EFKs Missionsakademi utbildar församlingsmedlemmar till kunskap och engagemang om EFKs internationella arbete.

EFKs Missionsakademi utbildar församlingsmedlemmar till kunskap och engagemang om EFKs internationella arbete.

Välkommen att delta i Missionsakademin 2018! För andra året gör vi Missionsakademin som är en möjlighet för missionsintresserade församlingsmedlemmar att tillsammans fördjupa kunskapen och bli involverade i internationell mission.

I Missionsakademin kommer vi att bearbeta aktuella utmaningar och möjligheter i EFKs stora gemensamma internationella arbete. Vi kommer att få stifta närmare bekantskap med flera av våra internationella partners och få verktyg att arbeta med att höja missionsengagemanget i församlingen. Vi rustar oss för att ta ansvar för missionen i vår tid. Missionsakademin är ett samarrangemang mellan Örebro folkhögskola, Missionsinstitutet vid Örebro Teologiska Högskola och EFKs Internationella program. Anmäl dig snabbt, begränsat antal platser.

Akademin startar mars 2018

Upplägget är flexibelt; en fysisk träff i början och en i slutet och däremellan fyra webbaserade lektioner. Lektionerna är även tänkta att kunna användas vid ordinarie missionsrådsmöten som en inspirationskälla och som fortbildning. De fysiska mötena är på Götabro kursgård. Första träffen hålls 17-18 mars, från lunch till lunch. Mer information fås efter anmälan.

Anmälan och avgift

Deltagaravgift: 1800:-/person* med helpension på Götabro båda tillfällena.

*Då ingår boken Agora samt avgift och måltider på EFKs årliga missionskonferens "All makt i himmelen och på jorden".

Anmälan: missionsakademin@efk.se

Avbokningsregler Götabro kursgård

  • Om avbokning sker minst 15 dagar före kursstart betalas kursavgiften tillbaka.
  • Vid avbokning mellan 5-15 dagar innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
  • Vid avbokning 5 dagar före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften fullt, ingen återbetalning sker.

 

Arrangörer

EFKs logotyp
EFKs logotyp
EFKs logotyp