Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Ledarförändringar i EFK 2017

Evangeliska frikyrkan (EFK) arbetar med förändring av sin ledning och vill tillsammans med församlingsrörelsen blicka framåt. Bakgrunden är att i mars 2017 avgick Daniel Norburg som Missionsdirektor samt att fyra personer har lämnat EFKs styrelse.

Dela:

 Skriv ut sida

EFK söker Guds ledning och vägen framåt

Utifrån de förändringar som har skett i ledarskapet så arbetar nu Evangeliska Frikyrkans styrelse för att hitta de bästa vägarna framåt för att kunna fortsätta vara den missionella församlingsrörelse som det sk Omtaget beslutade om. Måndagen den 6 mars sammanträdde styrelsen och beslutade att inbjuda församlingarna till regionala forum och därefter till en extra kongress (läs mer om dessa samlingar i högerspalten). Styrelsen beslutade också att utse Bernth-Åke Ottosson till tf Missionsdirektor efter Daniel Norburgs avgång. Vice ordförande Inger Lundin leder nu styrelsens arbete.

Styrelsen vill också tacka alla som hört av sig under de senaste veckorna! Det är många som visar omsorg och vill berätta att de i bön omsluter styrelsen och missionsledningen liksom de personer som nu har lämnat sina uppdrag. Styrelsen vill också vara tydliga med att dessa ledarförändringar inte handlar om EFK:s inriktning eller djupa teologiska meningsskiljaktigheter. Den resa som rörelsen startade i och med det så kallade omtaget är den väg som fortsatt gäller. Organisationen uppdrag lyder: EFKs organisation verkar för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället. Detta förverkligas genom att identifiera, fördjupa, modellera och sända.

Välkommen att vara med!

Styrelsen vill uppmuntra församlingsrörelsen att vara delaktig. Var med och be för oss som rörelse och hur vi på bästa sätt kan vara salt och ljus i den här världen. Tillsammans vill vi vara en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället!


Bakgrund

Evangeliska Frikyrkans styrelse har de senaste månaderna arbetat intensivt med frågor som rör EFKs ledarskap. Den 3 mars avgick Daniel Norburg som missionsdirektor. I styrelsens information till personal och församlingsrörelse den 3 mars meddelas:

"Det har framförts omfattande kritik i olika former mot Daniel Norburgs ledarskap. Styrelsen och Daniel Norburg har haft olika synpunkter på betydelsen av kritiken, men styrelsen konstaterar att förtroendet för Daniel Norburg inte är tillräckligt stort. Som en följd av detta har Daniel Norburg idag lämnat följande besked:

Jag har idag valt att säga upp mig och lämna alla mina uppdrag i EFK med omedelbar verkan. Jag uppfattar inte att jag har tillräckligt stöd från styrelsen för att kunna fullgöra det uppdrag som kongressen 2014 gav mig.

Styrelsen vill framföra sitt tack till Daniel Norburg för hans värdefulla arbete i det stora förändringsarbete som EFK stått i under de senaste tre åren. ”

Tre styrelseledamöter samt ordförande lämnar sina uppdrag

Tre styrelseledamöter, Linalie Newman, Fredrik Lignell och Lennarth Hambre, lämnade den 3 mars sitt uppdrag i styrelsen efter kritik mot hur styrelsens ledning har arbetat och att man inte varit tydligare med den kritik mot missionsdirektorns ledarskap som funnits. Efter det extra styrelsemöte den 3 mars har också styrelsens ordförande Henrik Melkstam meddelat styrelsen och valberedningen att han valt att lämna sitt uppdrag som ordförande med omedelbar verkan.


Så går vi vidare

De samverkande församlingarna inom EFK har möts på regionala Forum-samlingar på åtta platser runt om i Sverige och möts därefter till en extra kongress den 24-25 maj.

– Vi behöver mötas, samtala, be och tillsammans hitta vägen framåt för hur vårt ledarskap ska se ut i vår församlings- och missionsrörelse, säger Inger Lundin, vice ordförande för EFKs styrelse.

Forum-samlingar på flera platser

Evangeliska Frikyrkan har i slutet av april och i början av maj arrangerat forumsamlingar på åtta platser runt om i Sverige - från Gammelstad i norr till Kristianstad i Söder. Uppslutningen var god - 112 församlingar var representerade och 441 människor deltog. Läs mer här.

Extra kongress under Kristi Himmelsfärdshelgen

Styrelsen kallar också till extra kongress under Kristi Himmelsfärdshelgen den 24-25 maj. Kongressen kommer att hållas i Parkteater, Brunnsparken i Örebro. Den kommer att ersätta det sedan tidigare annonserade representantskapsmötet som annars skulle hållits den 20 juni under Torpkonferensen. På kongressen behöver det bland annat göras val av ny ordförande och fyllnadsval till styrelsen.

Kontakt

Kontakta oss gärna om det finns frågor eller funderingar. 

Vice ordförande Inger Lundin, 070-691 33 05, inger.lundin@telia.com

Tf Missionsdirektor Bernth-Åke Ottosson, 070-370 00 43, bernth-ake.ottosson@efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+