Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Välkommen till regionala

forum 24 april - 4 maj

Under våren kommer forumsamlingar äga rum på åtta platser i Sverige, från Gammelstad i norr till Kristianstad i Söder. Vi behöver mötas som församlingsrörelse för att tillsammans söka Gud, samtala och lyssna till varandra. Inriktningen som beslutades i omtaget ligger fast men nu behöver vi prata om hur ledarskapet ska se ut efter nästa kongress 2018.

FOrum orter

Den senaste tiden i Evangeliska Frikyrkan har varit utmanande på flera sätt. En förtroendeklyfta uppstod mellan styrelsen och missionsdirektor Daniel Norburg. Detta resulterade i att Daniel Norburg den 3 mars sa upp sig från sin tjänst som missionsdirektor och lämnade alla sina uppdrag med omedelbar verkan. Ungefär samtidigt meddelade fyra styrelseledamöter, varav en var styrelsens ordförande, att de lämnar styrelsen. Mer information och bakgrund finns här.

Styrelsen vill nu gärna träffa så många som möjligt under olika forumsamlingar för bön och samtal. Styrelsen kallar också till en extra kongress för att kunna göra fyllnadsval till styrelsen och välja en ny ordförande.

Enligt den stadgeändring som gjordes 2016 finns nu möjligheten att inbjuda till s.k. Forum. Alla församlingar inbjuds att delta i regionala forumsamlingar. Forumsamling är öppna samlingar där alla medlemmar, i alla församlingar som samarbetar i EFK, är välkomna att delta.

Samlingarnas innehåll

Samlingarnas innehåll och upplägg planeras just nu i samråd med arrangerande församlingar. Lättare förtäring kommer att finnas och ett konkret program för samlingarna presenteras inom kort.

Platser och datum för samlingar

  • 24 april 18:30 Saronkyrkan i Göteborg
  • 25 april 18:30 New life Alvik i Stockholm
  • 28 april 19:00Elimkyrkan i Örnsköldsvik
  • 29 april 14:00 Elimkyrkan i Gammelstad
  • 2 maj 18:30 Östermalmskyrkan i Kristianstad
  • 2 maj 18:30 Immanuelskyrkan i Örebro
  • 3 maj 18:30 Korskyrkan i Jönköping
  • 4 maj 18:30 Korskyrkan i Norrköping
  • 24-25 maj Extra kongress i Örebro

Besök den plats som ligger närmast din församling eller är mest praktisk att åka till. Ingen anmälan behövs. Alla är välkomna!

Material för församling att använda och marknadsföra i sina sammanhang

Här finns affischer och bild till storbildsskärm för församlingar att använda. Välj den plats som ni kommer att besöka och marknadsför i era sammanhang.


Forum samlingar

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+