Hållbar försörjning och utbildning

Kunskap är något du har kvar, det tas inte ifrån dig när skörden slår fel eller när pengarna tar slut. Kunskap gör det också lättare att få arbete och därmed möjlighet att försörja familjen och låta barnen gå i skolan. Sydafrikas universitetssystem räknas till Afrikas bästa med drygt ett tjugotal tekniska och ekonomiska universitet. Men att studera kostar, segrationen är stor och för många är skolavgiften för ett år betydligt mer än vad en familj får i årslön. EFK vill därför tillsammans med samarbetskyrkan Holiness Union Church (HUC) ge stipendium till unga för att skapa framtid och hopp.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFK bidrar med stipendier till ett tiotal studenter som studerar till lärare, sjuksköterskor, pastorer och socialarbetare. Studenterna, som är mellan 20-30 år, är medlemmar i HUC-kyrkan och vill i framtiden arbeta för att hjälpa sina lokala församlingar. Behovet av relevant utbildade pastorer är stort i HUC. Den teologiska skolan Union Bible Institute (UBI) som startades 1942 i Sweetwater, har en viktig roll i det arbetet. Varje år examineras flera pastorer som sen kan gå ut i tjänst ibland annat HUC-kyrkan.

Vad vill vi göra mer?

EFK vill fortsätta att stödja unga vuxna i HUC-kyrkan så att de kan utbilda sig och på så sätt vara med och skapa positiv utveckling i sitt sammanhang och i landet i stort. EFK vill också fortsätta vara med och skapa en positiv utveckling för den teologiska högskolan UBI.

Prince Makhanye (på bilden ovan) är 22 år och en av de som får stipendier genom EFK:

”När jag var yngre var jag inte med i kyrkan, vännerna jag umgicks med hade inte så bra inflytande på mig och vi gjorde saker som inte var så bra. Men sen kom jag till en punkt då jag bytte kompisar och kom med i kyrkan istället. I samband med det började Gud tala till mig om att gå till mitt folk, det var första gången jag hörde Gud tala. Men det var inte förrän fem år senare som Guds plan för mitt liv förverkligades och jag började studera till pastor. När jag slutade skolan sa mamma till mig att hon visste att jag skulle studera vidare, även om vi inte hade råd. Det var verkligen ett tilltal ifrån Gud. Genom min kyrka, Holiness Union Church, och EFK har jag sedan fått stipendium för att kunna studera, och jag är så tacksam för det stödet. Utan det hade jag inte kunnat plugga.”

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+27-767 423 026
+46-70-264 86 61

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45631
Insamlingsbehov: 74 000 kr

Insamlat: 0 kr Kvar att samla in: 74 000 kr