Sjukvård till de mest utsatta

I Kibondodistriktet i västra Tanzania driver samarbetskyrkan Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) två kliniker med stöd från EFK, en i Keza och en i Kabare/Muhange.

Hälso- och sjukvårdssituationen i Tanzania har det senaste årtiondet förbättrats på många plan. Tanzania har angripit aidskatastrofen i samarbete med FN och ger bland annat bromsmediciner till hiv-smittade gravida kvinnor. Forskning och tillgång till hjälp mot malaria förbättras hela tiden.

Trots det är utmaningarna fortfarande många. Västra delen av Tanzania är bland de fattigaste och mest underutvecklade, och många av de byar runt Keza och Kabare har inte nåtts av de förbättringar som gjorts i övriga delar av landet. Därför har dessa hälsokliniker fortfarande en stor betydelse för människors hälsa, barns överlevnad och gravida kvinnors säkra förlossningar. Med din gåva bidrar du till att rädda liv och hälsa för utsatta människor. Förutom sjukvård och mödravård ger man information och undervisning om näringslära, hiv/aids, hälsa och hygien. Till exempel ges information om hur man skyddar sig från hiv till alla patienter.

I projektet ryms också sjuk- och hälsovård till de barn som befinner sig på Muhanges barnhem.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+27-791 118 185

anneli.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45741
Insamlingsbehov: 267 000 kr

Insamlat: 84 805 kr Kvar att samla in: 182 195 kr