Galleri utmanar till tro och tanke

Detta projekt vilar under 2018. Vi är tacksamma för det som har skett och fortsätter att ske genom galleriet, och vi hoppas att vi i framtiden ska få möjlighet att återigen prioritera ekonomiskt stöd till detta. Relationerna fortsätter och vi hoppas att trots uteblivit projektstöd kan vi hitta andra vägar till samarbete och utbyte. Vid sidan av galleriet har ett annat arbete vuxit fram som EFK har stöttat de senaste fem åren. Vi väljer nu att satsa extra på detta arbete i Centralasien då vi tror att det finns ett stort behov av att utbilda och stötta ledare och lärare i arbetet att fostra och vandra med nästa en andra generationskristna. 

Behovet av utbildning är stort för många människor i Centralasien. För att kunna vara en del av samhällsutvecklingen behövs möjligheter att utveckla sin förmåga att självständigt reflektera över det man möter. EFK stödjer ett kulturcentrum, där människor får möjlighet att utvecklas.

På många håll i Centralasien är behovet av en allsidig utbildning stort. När ekonomin och samhället utvecklas behövs reflekterande människor som förmår att kritiskt granska det de möter och sätta in sitt eget liv i ett större sammanhang. En av EFKs partners i Centralasien har öppnat ett kulturcenter, där olika utställningar ger barn och unga en chans att bredda sitt perspektiv. Genom projektet tas det även fram utbildningsmaterial och ledare tränas i att utbilda andra.

Projektet rekommenderas till Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47639
Insamlingsbehov: 0 kr

Insamlat: 0 kr Kvar att samla in: 0 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.