Multiplicerande församlingar

EFKs partner ASSI i Indien har arbetat med församlingsgrundande sedan 1996. De fokuserar på att nå flera olika folkgrupper i norra Indien och arbetar med lärjungaträning, avancerad ledarskapsträning och på så sätt bygga och utrusta en församlingsgrundad rörelse. Genom sina lokala pionjärarbetare kommer ASSI hela tiden till nya områden där man får möjlighet att predika evangeliet om Jesus. Man har startat flera lärcentrum, så kallade CLC (Community Learning Center), som fungerar som en plattform för att nå nya människor och få dem att uppleva Kristi kärlek. Där håller man bland annat i yrkesutbildningar, rådgivning, hjälp i att lära sig läsa och på så sätt förmedlar man en helhetssyn på evangeliet.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2017 nådde man ungefär 73 000 nya människor med evangelium och 1800 huskyrkor startades. Till detta kan vi lägga cirka 20 000 ledare som fick träning vid något av ASSIs Community Learning Centers (CLC). ASSI fortsätter att nå många människor med evangelium trots ett ökat tryck på de kristna från framför allt andra religiösa grupper. Man har även framgångsrikt fortsatt med fokuserat arbete på ungdomar. Genom sitt "sports ministry" når man till exempel många studenter och tonåringar i bland annat staden Kolkata.

Vad vill vi göra mer?

Församlingsplanterandet fortsätter och inom 10 år önskar man ha nått omkring 100 miljoner människor med evangelium. Genom sina CLC fortsätter ASSI att förmedla en helhetssyn på evangeliet och här vill man träna ännu fler ledare för olika uppdrag i samhället. ASSI ber också om särskild förbön för den unga generationen som de möter och att de ska kunna träna fler ungdomsledare i byarna.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Arbetar på missionscentret i Asien med församlingsgrundande insatser.


tobias.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47331
Insamlingsbehov: 288 000 kr

Insamlat: 242 700 kr Kvar att samla in: 45 300 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.