Multiplicerande församlingar

EFKs partner ASSI i Indien har arbetat med församlingsgrundande sedan 1996. De fokuserar på att nå flera olika folkgrupper i norra Indien och arbetar med träning av lärjungar och ledare och att på många andra sätt utrusta den lokala församlingsrörelsen. Genom lokala pionjärarbetare kommer de hela tiden i kontakt med nya människor i nya områden och får på så sätt möjlighet att predika evangeliet om Jesus. 2008 började ASSI starta lärocentrum, så kallade Community Learning Centers (CLC), som fungerar som en plattform för att nå nya människor och få dem att uppleva Guds kärlek. Via dessa center erbjuder man bland annat yrkesutbildningar, rådgivning samt hjälp att lära sig läsa och skriva. På så sätt förmedlar man en helhetssyn på evangeliet.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under det första halvåret av 2018 har över 15 000 personer besökt något av ASSIs 348 CLCs. Genom dessa center och även uppsökande verksamhet i byar har nästan 7000 människor kommit till tro och börjat följa Jesus. Över 2000 nya huskyrkor har startats. Det är givetvis svårt att veta exakt hur många människor det rör sig om när man pratar om en så här stor församlingsrörelse. Det händer saker hela tiden och när jag pratar med Victor John, ledare och grundare av ASSI, säger han att han såklart inte har detaljkontroll på allt som händer. Han litar fullt på de lokala ledarna för de olika områden man arbetar och det är så här en dynamisk rörelse måste fungera. Annars riskerar man att bromsa rörelsen.

Vad vill vi göra mer?

Inom de närmaste tre åren vill man sätta upp fler CLCs för att genom dem nå ännu fler människor. Man hoppas att i slutet av 2021 ha hela 1655 CLC varav de flesta i helt nya områden. ASSI vill genom dessa grunda mer än 8000 huskyrkor med över 100 000 lärjungar. Under 2018 har man också startat ett antal CLC i östra Bihar där man vill nå en folkgrupp som talar Angika. När ASSI besökte området upptäcktes en stor problematik kring barnarbete och människohandel. Be att de kan hitta en snabb och effektiv lösning på dessa problem och att evangeliet får fäste och att Guds kärlek kan göra förändring hos människorna i området.

Jitu har utvecklats som ledare

Jitu Show är 23 år gammal och och bor i Calcutta. Efter att han gått en bibelskola började han tränas av ASSI för att starta ett Community Learning Center (CLC) för ungdomar i staden. Han startade en grupp för dem som vill lära sig engelska och en med inriktning på musik. Båda grupperna fick snabbt 15-20 deltagare och under de senaste 6 månaderna har han fått leda 35 personer till tro på Jesus. Han har även tränat 4 nya ungdomsledare varav 2 har startat egna församlingar i området där de bor. Tack vare ASSIs ledarträning har Jitu utvecklats som ledare och lärt sig att på ett naturligt sätt dela med sig av evangeliet.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Arbetar på missionscentret i Asien med församlingsgrundande insatser.


tobias.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47331
Insamlingsbehov: 292 000 kr

Insamlat: 92 800 kr Kvar att samla in: 199 200 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.