Kyrkor med helhetssyn

Kyrkor med helhetssyn är ett projekt med visionen att lokala kyrkor ska vara en resurs i sina egna samhällen - genom att nå människor med evangelium och genom att vara med och hjälpa människor socialt. Man arbetar med kyrkor i två distrikt i bergsbygden i östra Nepal. Det är ett otillgängligt område, och de flesta byar går inte att nå med bil. Arbetet sker genom självhjälpsgrupper, där deltagarna identifierar behov i samhället och tillsammans gör upp en plan för hur man ska agera. Kyrkorna har fått träning i hur man arbetar med holistisk mission för att nå människor i både ord och handling.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under året har man nått ca 2200 personer direkt, och ca 5000 personer indirekt. Nya självhjälpsgrupper har startat och nu har man totalt ca 1200 medlemmar. Alla medlemmarna i självhjälpsgrupperna sparar regelbundet och får träning i ekonomisk hantering. Tillsammans har man hjälpts åt att förbättra infrastrukturen i byar genom brobygge och vägröjning. Första hjälpen-paket har distribuerats till lokala skolor och lärare har fått träning i första hjälpen. Medlemmar i självhjälpsgrupper har fått träning i inkomstgenererande aktiviteter, som djurhållning och odling. Självhjälpsgrupperna har också delat ut 30 stipendium så att barn från fattiga familjer ska kunna få gå i skolan.

Vad vill vi göra mer?

Kyrkorna vill fortsätta att nå ut till "de minsta" i samhället. Bland annat skulle man vilja bygga ett förlossningscenter för att göra förlossningar säkrare.

Under 2017 infördes en lag i Nepal om att man inte får evangelisera eller omvända någon till en annan religion. Men i Nepal växer kyrkan, trots brist på ekonomiska resurser och trots motstånd från omgivningen. Vi vill hjälpa de lokala kyrkorna att fortsätta bygga upp och stärka sina samhällen, och på det viset nå människor med budskapet om Guds kärlek.

Engagemanget hos de lokala kyrkorna i Nepal finns, men de behöver vårt stöd för att kunna fortsätta!

Nanda berättar

Nanda är en av de som har fått hjälp genom projektet. Hon tar ensam hand om hushåll och 3 barn sedan hennes man reste till Malaysia för 3 år sedan. Mannen tog ett stort lån för att kunna köpa flygbiljett till Malaysia, i förhoppning om att där tjäna mycket pengar. Tyvärr blev inkomsten, som så ofta, inte så stor som han hoppats. Men tack vare ett lån från självhjälps-gruppens kassa förra året kunde Nanda köpa en dräktig get. Geten har sedan dess fått två kullar med killingar och Nanda har nu total 5 getter, varav 2 är dräktiga. Detta har gett henne en tillräcklig inkomst för att kunna betala tillbaka lånet och försörja sin familj.

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47933
Insamlingsbehov: 50 000 kr

Insamlat: 17 600 kr Kvar att samla in: 32 400 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.