Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt

Två kvinnor och ett barn som få hjälp genom ASSIs arbete i Indien.

Foto: Maria Finnevidsson

Våld övergrepp och exploatering är alltför vanligt bland fattiga och utsatta barn. Många barn utnyttjas som arbetskraft och hindras från att gå i skolan. Deras värde sitter i vad de kan bidra med till familjen och inte i att de är människor med rättigheter. Vi i EFK tycker att alla barn har rätt att växa upp i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Därför arbetar vi med att göra barnen medvetna om sina rättigheter, men också med påverkansarbete gentemot skyldighetsbärarna och mobilisera det civila samhället.

Vad har vi uppnått i projektet?

Året som gått, 2016, har varit ett intensivt och spännande år då vi har startat upp det regionala programmet för barns rättigheter. Det har varit underbart att se hur EFKs lokala partnerorganisationer vill stå upp för barns rättigheter genom att själva förkovra sig så de kan stötta de barn och föräldrar som finns runt dem. Där vi har tränat mer än 220 av EFKs partnerorganisationers personal. EFKs lokala partnerorganisation i Kambodja har tränat 800 barn inom området barns rättigheter. 1 600 föräldrar, 60 församlingsledare, 42 organisationer och 100 skyldighetsbärare har tränats i barns rättigheter, beskydd av barn och föräldrakunskap.

Vad vill vi göra mer?

Flickor ses ofta som en börda i familjen och i Bangladesh finns ett av världens högsta antal barn äktenskap. Så tillsammans med EFKs lokala partnerorganisation WCB har vi i år startat ett projekt där vi bland annat kommer att utbilda människor i konsekvenserna av barnäktenskap och vikten av att flickor får gå skolan. Barn i Kambodja får från tidig ålder lära sig att deras röst inte är något värd. Därför vill vi fortsätta med det påverkansarbetet vi startat för att barnens röst ska bli hörd på alla nivåer i samhället.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Arbetar vid Asiens missionscenter. Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter.


maria.finnevidsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47050
Insamlingsbehov: 425 000 kr

Insamlat: 30 229 kr Kvar att samla in: 394 771 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.