Ge barn rätt till skolgång

Att barn får gå i skolan är en självklar rättighet för oss, men så är inte fallet för alla. Barnen som bor på Phrao elevhem tillhör minoritetsbefolkningen Lahu och kommer från bergsbyarna runtomkring. Föräldrarna är bönder som har små möjligheter att försörja sin familj och det tillsammans med långa avstånd och svårframkomliga vägar gör att barnen inte har möjlighet att gå i skolan. Barnen i dessa bergsbyar ligger i riskzonen för att skickas till Chiang Mai för att arbeta och blir då lätt offer för människohandel. På elevhemmet får 27 barn mellan 7 och 16 år möjlighet att bo under terminerna för att kunna gå i den statliga skolan. Tack vare Phrao kan de gå klart grundskolan, men de får också värdefull livskunskap och chans att fortsätta med högre studier.

Vad har vi uppnått i projektet?

  • Skapade en trädgårdsodling för att visa på hur man blir självförsörjande
  • Barnen deltog i en idrottstävling i Chiang Rai, fotboll och volleyboll
  • Undervisning för tonåringar om barns rättigheter, hälsa och sexualundervisning
  • Engelsk undervisning och läxhjälp
  • Arbete med att stärka barnens självkänsla och göra dem stolta över sin kultur och sitt språk
  • Genomförde föräldraträffar kring barns rättigheter, praktiska råd och hjälp med självförsörjning som plantering av fruktträd

Vad vill vi göra mer?

Tillsammans med Thai-Lahu-Fundation arbetar EFK långsiktigt med hela familjen där föräldraträning, undervisning om barns rättigheter och självförsörjning ingår. Som minoritet i Thailand är Lahu diskriminerad men genom att få större kunskap växer självkänslan och de kan själva börja hävda sina rättigheter. Målet för 2018 är:

  • Att arbeta medvetet med att stärka byinvånarna/ föräldrarna att hävda sina rättigheter såsom skolundervisning och vidareutbildning för sina barn.
  • Att köpa ett risfält för att lära ut risodling samt bli självförsörjande på elevhemmet.
  • Att stötta eleverna för vidare studier.

Nitawal berättar

Nitawal Jalor lyser av stolthet när hon visar upp sitt diplom. Hon slutar klass 7 till sommaren och med sina fina betyg och som bäst i klassen har hon fått ett stipendium för att kunna läsa vidare. Hon berättar ivrigt om hur lärarna berömt henne inför personalen på elevhemmet och sagt at hon är en förebild för alla andra elever på skolan. En flicka från en enkel bergsby har vunnit över de enkla förutsättningarna för att någon gav henne chansen och sedan trodde på henne. Jag blir varm i hjärtat och jag följer henne med blicken när hon dansar iväg mot framtiden.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48250
Insamlingsbehov: 223 000 kr

Insamlat: 206 214 kr Kvar att samla in: 16 786 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.