SAT-7 förmedlar hopp till miljoner

SAT-7 producerar och sänder kristen satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika. Utifrån en vision om att förmedla Guds kärlek genom tv sänds program dygnet runt på arabiska, persiska och turkiska. Man räknar med drygt 21 miljoner regelbundna tittare bara på de arabiska kanalerna. Vad det har för långsiktig effekt på en hel generation tittare kan man bara ana.

SAT-7 jobbar mycket med att ha kontakt med sina tittare både genom sociala medier och på andra sätt. Speciellt barnprogrammen är oerhört populära och flera miljoner barn ser regelbundet på kanalen även från de mest stängda av länderna i regionen där kristna är förföljda.

EFK har varit med som grundare och partner ända sedan SAT-7 startade. SAT-7 är nu etablerad som en grupp bestående av fyra TV kanaler för de kristna minoritetsgrupperna i regionen, men också en kanal som miljoner muslimer känner förtroende för och gärna tittar på. En oberoende tittarundersökning som utfördes under hösten 2016 beräknar att de arabiska kanalerna har 21,5 miljoner regelbundna tittare runt om i regionen. Dessutom tittar många på de persiska och turkiska kanalerna. Programutbudet har en holistisk inriktning och omfattar EFKs alla fyra fokusområden: Barns rättigheter, Församlingsbyggande, Hållbar försörjning och Mot människohandel. SAT-7 är noga med att vara inkluderande och inte kritisera andra religioner.

Under 2017 tar SAT-7 ett nytt steg och startar en ny kanal på arabiska, SAT-7 ACADEMY. Fokusområdet är utbildning där man främst inriktar sig på barn men även lärare och föräldrar. Miljoner barn i regionen saknar tillgång till god utbildning på grund av krig, flykt eller andra orsaker. Målet är att SAT-7 ACADEMY ska vara ett komplement till de lokala skolor som finns. Genom SAT-7 stora räckvidd har man möjlighet att påverka en generation där många barn växer upp med konflikter, hat och fruktan. EFK fortsätter sitt stöd till SAT-7 med ekonomi, som partner och genom personal i nyckelroller.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Thorine Arenius
Programledare Internationella programmet
019-16 76 33
070-550 81 24

thorine.arenius@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43532
Insamlingsbehov: 718 000 kr

Insamlat: 457 690 kr Kvar att samla in: 260 310 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.