SAT-7 förmedlar hopp till miljoner

SAT-7 producerar och sänder kristen satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika. Utifrån en vision om att förmedla Guds kärlek genom tv sänds program dygnet runt på arabiska, persiska och turkiska. Man räknar med drygt 21 miljoner regelbundna tittare bara på de arabiska kanalerna. Vad det har för långsiktig effekt på en hel generation tittare kan man bara ana.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFK har varit med som grundare och partner ända sedan SAT-7 startade. SAT-7 är nu etablerad som en grupp bestående av fyra TV kanaler för de kristna minoritetsgrupperna i regionen, men också en kanal som miljoner muslimer känner förtroende för och gärna tittar på. En oberoende tittarundersökning som utfördes under hösten 2016 beräknar att de arabiska kanalerna har 21,5 miljoner regelbundna tittare runt om i regionen. Dessutom tittar många på de persiska och turkiska kanalerna. Programutbudet har en holistisk inriktning och omfattar EFKs alla fyra fokusområden. SAT-7 är noga med att vara inkluderande och inte kritisera andra religioner.

Vad vill vi göra mer?

Genom nya program i lärjungaskap och bibelundervisning vill SAT-7 stödja den kristna kyrkan att växa i sin tro. Speciellt finns en önskan att hjälpa den växande kristna församlingen i Nordafrika och skapa program specifikt för folkgrupper i detta område. Vi kommer att sända fler program med samhällsinriktning för att belysa frågor som utbildning, hälsa och mänskliga rättigheter. Evangeliet berör människans alla behov och SAT-7 vill genom sina program profilera kyrkans plats samhället. Vi fortsätter också att utveckla satsningen på utbildning både för barn och vuxna genom SAT-7 ACADEMY inom kanalerna ARABIC och KIDS.

Nu vill Bolos predika om en kärleksfull Gud till andra

Bolos tränades av en extrem grupp i sitt hemland för att utföra terrorattentat. Samtidigt började han också titta på SAT-7. Efter en misslyckad självmordsbombning flydde han till ett annat land. Någon gav honom en bibel och han kom ihåg det han hade sett på SAT-7 och blev överbevisad om sin synd och omvände sig. Idag har Bolos ångrat sig och påbörjat ett nytt liv. Han vill nu predika om en kärleksfull Gud till andra som hamnat i liknande omständigheter.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Mats Frändå
Arbetar med projektledning, teknikutveckling och implementering på SAT-7, som producerar och sänder TV i Mellanöstern.


matsfraendaa@sat7.org

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43532
Insamlingsbehov: 732 000 kr

Insamlat: 218 000 kr Kvar att samla in: 514 000 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.