Skolstöd till romer

Romer är Europas mest diskriminerade folkgrupp. Trots att de bott i Europa i tusen år är de exkluderade från det omgivande samhället och lever i ett stort utanförskap som präglas av fattigdom, arbetslöshet och dålig hälsa, till exempel är medellivslängden tio år kortare än den omgivande befolkningens. Detta vill vi EFK vara med och ändra på! Organisationen Bread of Life arbetar sedan 2005 med att ge stöd till romska barn i två fattiga stadsdelar i huvudstaden Belgrad, Surcin och Zemun. Stödet innefattar hjälp med läxläsning, träning av förskolebarn, föräldrautbildningar samt social träning och integrering i samhället.

Vad har vi uppnått i projektet?

När projektet inleddes slutade majoriteten av barnen skolan i mellanstadiet. Föräldrarna i området tyckte inte heller att utbildning var viktigt och en stor andel var analfabeter. Idag vill de flesta att deras barn ska lyckas i skolan, många vuxna har lärt sig läsa och 75 % av barnen i Surčin deltar regelbundet i läxläsningen. Nästan alla klarar av grundskolan till och med årskurs 8 och många läser vidare på gymnasiet. Detta år deltar 107 barn i läxläsning, 15 går i förskola och 7 ungdomar är anställda som assistenter och tränas till att ta allt mer ansvar.

Vad vill vi göra mer?

Den stora utmaningen i Surčin är att träna assistenterna för att kunna lämna över projektet till romerna själva. Detta sker genom regelbundna seminarier men också genom stöd till assistenternas studier på gymnasium eller universitet. I Zemun har Bread of Life en ny lokal tillsammans med den romska församlingen och utmaningen ligger i att tillsammans med dem nå ut till det i huvudsak muslimska området och bygga förtroende och relationer genom undervisning, materiellt bistånd och barnverksamhet.

Du kan stödja projektet genom att bli fadder genom Barnhjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Hanne Carlsson
Ansvarar för Balkanklustret. Stöttar organisationen Bread of Life i arbetet med romska barn och utvecklar EFKs stöd i regionen bland annat till nationella pionjärarbetare.


hanne.carlsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43233
Insamlingsbehov: 403 000 kr

Insamlat: 182 711 kr Kvar att samla in: 220 289 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.