Kvinnliga fångar får yrkesträning och självkänsla

I Tunisien har EFKs medarbetare tillsammans med vår partner ACT startat ett arbete för kvinnor i fängelse. Kvinnorna erbjuds yrkesträning som till exempel sömnad för att ha möjlighet till en försörjning när de kommer ut ur fängelset. De får också socialt stöd och uppmuntran.

Kvinnorna sitter inne av olika anledningar. Hälften av dem väntar på sin rättegång och de kan få vänta i flera år. Levnadsförhållandena är mycket dåliga i fängelset. De flesta är mycket unga mammor som inte ser sina barn under hela fängelsevistelsen. Kvinnor som har suttit i fängelse är en mycket stigmatiserad och utsatt grupp i samhället. De flesta är förskjutna av sin familj och hittar inte jobb eller boende när de kommer ut. Många av dem är tillbaka i fängelset efter några veckor.

Under senare delen av 2014 och hela 2015 har EFK stöttat ett pilotprojekt i ett kvinnofängelse. Vid projektutvärderingen intervjuades 6 kvinnor i fängelset. På frågan vad de har upptäckt och lärt sig om sig själva och sin förmåga, genom sykursen, svarade samtliga:

”Jag har inte bara lärt mig ett yrke som jag tror att jag kan leva på när jag kommer ut, utan jag har också fått tro på mig själv. Jag har lärt mig saker som jag aldrig trodde att jag var kapabel att göra. Jag har upptäckt att jag kan klara mer än jag tror.”

Från och med 2016 pågår ett 3-årsprojekt i tre olika kvinnofängelsen i Tunisien. Målet är att ge kvinnorna en ökad livskvalité och värdighet samt ge dem bättre möjligheter att återintegreras i samhället.

För snart trettiofem år sedan, 1982, var EFK med och grundade ACT och samarbetet har pågått sedan dess.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Josefin Fållsten
Programledare, Internationella programmet


josefin.fallsten@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43134
Insamlingsbehov: 138 000 kr

Insamlat: 20 000 kr Kvar att samla in: 118 000 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.