Församlingsplanterare berättar om Jesus

Evangeliska Frikyrkan har varit involverade i församlingsbyggande verksamhet i Turkiet i många år. Här är vi involverade i flera församlingsplanteringar där människor kommer till tro på Jesus och växer som lärjungar.

Vad har vi uppnått i projektet?

För tre år sedan var EFK en del av att starta en ny församling där många människor kommit till tro, och denna församling har lett till ytterligare en församlingsplantering. EFKs medarbetare är tillsammans med lokala ledare med om att leda detta arbete. I ytterligare en stad, där det inte finns någon kristen kyrka, arbetar en lokal ledare med stöd från EFK med en husgrupp som har målet att bli en församling. Också där har människor kommit till tro och blivit döpta.

Vad vill vi göra mer?

Flera av de lokala ledarna vi samarbetar med har visioner för att starta fler församlingar, och detta vill vi fortsätta uppmuntra och möjliggöra genom direkt stöd till församlingsplanterare. De nystartade församlingarna som finns behöver också fortsatt stöd, coachning och uppmuntran. I särskilt behov av stöd är de lokala ledarna, vilka bär ett tungt lass av både ansvar för församlingarna och press från det omgivande samhället. Därför vill vi fortsatta stödja församlingarna och ledarna genom regelbundna kontakter och besök.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Thorine Arenius
Programledare Internationella programmet
019-16 76 33
070-550 81 24

thorine.arenius@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43332
Insamlingsbehov: 0 kr

Insamlat: 0 kr Kvar att samla in: 0 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.