Församlingar tränas i att kämpa för barns rätt

I Brasilien har flera korruptionshärvor uppdagats i media. Miljarder kronor har hamnat i fel händer och landet genomgår en stor ekonomisk kris. De stora förlorarna är de fattiga och barnen. En konsekvens är försämrad kvalitet på skola och sjukvård riktade till barn. Samtidigt finns en växande församlingsrörelse i landet som är så stor att den kan påverka landets myndigheter. Denna insats går ut på att ge folk i församlingarna de verktyg som de behöver för att kunna göra skillnad i landet.

Vad har vi uppnått i projektet?

Insatsen genomförs i två städer i nordöstra Brasilien där vi prövar en metod. Vi har genomfört första delen av insatsen som handlar om att identifiera personer med potential och utbilda dem. I utbildningen ingår att ge människor den kunskap och de verktyg som de behöver för att motverka korruptionen innan den sker. I grupperna har man bestämt att man bland annat ska satsa på skollunchen. De kontrollerar att inköp av mat och transport till skolorna sker på rätt sätt hos kommunerna. Sedan kan man också verifiera kvaliteten av maten genom besök på plats. Här har man redan hittat att felaktigheter har begåtts gällande inköp och kontroll. Detta är ett exempel på vad insatsen ska resultera i. I det långa perspektivet kommer pengar som är avsedda för barns kostnader i kommunen verkligen gå till barnen.

Vad vill vi göra mer?

Problemet med korruptionen är så stort i Brasilien att det behövs många olika insatser för att man ska kunna göra skillnad. En längtan som finns i projektkommittén som planerar, genomför och utvärderar insatsen är att man ska kunna genomföra samma typ av aktiviteter i flera kommuner i landet. Genom att testa metoden på två ställen så kan man justera det som behövs för att kunna arbeta på ett bredare sätt.

Nu har Miguel fått redskap att hindra korruption

Miguel är pastor i en församling och har alltid sett problematiken med korruptionen, blivit frustrerad men inte vetat handgripligen vad han skulle kunna göra för att hindra att den sker. Genom den här insatsen har han dels lärt sig mycket om de underliggande orsakerna samt hur man ska gå tillväga för att upptäcka korruption och hindra den, dels har han mött likasinnade som han kan samarbeta med från andra församlingar. Idag finns Miguel engagerad i gruppen som möts regelbundet och som tillsammans planerar aktiviteter som gör att de upptäcker korruptionen och kan anmäla den. Nu finns tre personer från Miguels församling engagerade i insatsen (se bilden ovan).

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 49132
Insamlingsbehov: 60 000 kr

Insamlat: 21 200 kr Kvar att samla in: 38 800 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.