Missionscenter frigör församlingars potential

Foto: Matilda Hector

Tyvärr så utgår detta projekt 2018. Vi har omfördelat kostnader till andra projekt som vi ändå följer upp i regionen. Behovet kvarstår men vi har löst det på annat sätt. Vill du fortsätta rekommenderar vi projekt såsom 49132 som stöder församlingarna i barns rättigheter och där vi finns med som missionscenter.

De senaste åren har EFK sett behovet av att ha ett center på plats i Latinamerika, som betjänar både EFKs arbete i regionen och de partners vi samarbetar med. Missionscentret har utbildning som sin främsta kompetens och inriktning, men arbetar också med själavård, mentorskap, missionsstrategi samt sociala och etiska frågor.

Den latinamerikanska missionsrörelsen har också växt kraftigt de senaste 30 åren och CIBI, EFKs samarbetskyrka i Brasilien, började sända ut missionärer till andra länder i mitten på 1980-talet. Idag finns ett trettiotal missionärer på fem kontinenter och ett stort antal missionärskandidater för tjänst i Brasilien och utomlands. Det finns en stor potential i de latinamerikanska församlingarna för pionjära insatser inom olika folkgrupper och onådda grupper i storstäderna. De latinamerikanska missionärerna bidrar också starkt till pionjära insatser och församlingsgrundande i andra kontinenter utifrån ett helhetsperspektiv på evangeliet. Personal- och själavård är i första hand inriktad på de missionsarbetare som sänds ut av partners och på pastorsfamiljer och andra ledare i de olika samfunden. Förutom kurser erbjuds kontinuerliga samtal och andlig vägledning.

Missionscentret servar också regionen med lokal utbildning och hjälp till anpassning av korttidsarbetare, volontärer och studenter som sänds ut av EFK, samt står till förfogande för kurser i andra regioner där EFK är verksam, framför allt inom mission. Det är också ett resurscenter för svenska församlingar i mottagandet av studiegrupper, besök av församlingsledare och information kring kyrka och mission i Latinamerika.

Missionscentret, som leds av Alzira och Bertil Ekström under ledning av regionledare Anna-Maria Jonsson, samverkar också med partners i Portugal och Spanien.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Bertil Ekström
Missionscenterledare med särskilt ansvar för utbildning och sändande i mission.


bertil.ekstrom@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 49049
Insamlingsbehov: 0 kr

Insamlat: 0 kr Kvar att samla in: 0 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.