Gudrun: Jag hoppas att alla församlingar kommer

– Att mötas tillsammans i Evangeliska Frikyrkan är alltid inspirerande. Att dela tacksamheten över det gångna året och med glädje och i tro och tillförsikt få blicka framåt är en möjlighet som jag hoppas alla församlingar vill ta vara på, säger EFKs ordförande Gudrun Boström och bjuder in till EFKs representantskapsmöte 20 juniTorpkonferensen.

Alla får delta vid Representantskapsmötet, men det är bara anmälda ombud från EFKs församlingar som får rösta. Därför är det bra om äldstekårer, församlingsledningar och styrelser pratar om vilka som har möjlighet att åka och representera församlingen.
– Årets representantskapsmöte 2019 är dagen före midsommarafton och ger både närboende och oss som bor längre bort en möjlighet att kunna delta i både representantskapsmötet och Torpkonferensen på en och samma gång, säger EFKs ordförande Gudrun Boström, medlem i Korskyrkan, Umeå. Själv bor hon i Bösta utanför Umeå och har 70 mils bilväg eller fyra byten med kollektivtrafik för att komma fram.

Också Ingemar Forss, missionsdirektor för EFK bjuder in till Representantskapsmötet:
– Kom och var med! Representantskapsmötet är en möjlighet för oss att mötas och ta del av vad som hänt i Evangeliska Frikyrkan under 2018. I rapporterna kommer vi att få information om hur Gud utbreder sitt rike genom oss i EFK. Vi kombinerar detta med samtal om våra identitetsbegrepp. Mötet är också en viktig avstämning för att rikta blicken framåt, säger Ingemar Forss.

Hämtad ur Specialdirekt 2019.