Helande och hopp med nya missionsdirektorer

Nu har EFKs nya missionsdirektorer tagit plats på Sverigekontoret i Örebro. Med nästan två års avsaknad av ordinarie missionsdirektorer är det en rörelse som gått igenom många svåra utmaningar som Linalie Newman och Ingemar Forss nu ska leda vidare. Men trots stora utmaningar är de glada över att få börja arbeta. 

– Nu är det jätteroligt att äntligen få sätta igång. Man har gått och väntat länge. Det var ju i slutet av förra året som det stod klart att vi var styrelsens förslag till att bli EFKs nya missionsdirektorer. Och sedan dess har Gud väckt så mycket i oss som man längtar efter att få börja jobba med, berättar Linalie Newman.

Tilltal för nytt ledarskap
Efter en turbulent tid sedan den förre missionsdirektorn Daniel Norburg avslutade sin tjänst, och flera ur styrelsen valde att lämna sina uppdrag, ser Linalie och Ingemar den samlande uppgiften som en av deras viktigaste.
– Bristen på ledarskap har länge inneburit kortsiktiga lösningar för att låta arbetet fortgå, förklarar Ingemar Forss.
– Och att ett tydligt ledarskap uteblivit under en så pass lång tid, och dessutom mitt under en större omorganisation, har tyvärr lett till flera sår. Vi kommer in i ett omtag som avstannat, och nu blir det vår uppgift att se var vi befinner oss i processen, för att sedan fortsätta arbeta mot att tydligare koppla EFKs organisation till församlingarna.
– I detta har vi en viktig uppgift i att förmedla helande efter en tuff tid och hopp och förväntan för framtiden. Det är två tilltal för vår uppgift som vi levt med länge och som vi tror ska prägla vårt arbete, förklarar Linalie.

”Vi är en gemenskap som hålls samman av passion för Jesus.”

Linalie Newman och Ingemar Forss

 Vägen vidare gör vi tillsammans
För att samla och ge riktning jobbar de nu för att ta plats som en konkret röst i rörelsen.
– Vi kommer att starta "EFK-live". Där ska man regelbundet via sociala medier kunna följa vårt arbete närmare och på så vis bli mer delaktig i det som är på gång, säger Linalie.
– Den nystartade podden, Ett missionellt liv, är ett annat sätt där vi försöker att samla rörelsen.
– Vi hoppas att EFK ska få vara något man är stolt över att tillhöra och nu försöker vi jobba för att både rörelsen och organisationen blir mer offensiva, fortsätter Ingemar.
– Vi är en gemenskap som hålls samman av passion för Jesus och en längtan efter att vara hederliga i vår teologi. Nu vill vi komma samman i det igen och låta det vara utgångspunkten när vi tillsammans går vidare.

Och när missionsdirektorerna menar att de vill fortsätta fördjupa identiteten och riktningen så syftar de på rörelsen i stort, både det internationella arbetet och det som sker i Sverige.
– Ibland uppstår ett glapp mellan församlingarna och missionen. Det vill vi överbrygga, och ett steg i det är att själva vara bryggan där emellan. Det är något som kommer att märkas i vårt arbete, inte minst i podden och på EFK-live, förklarar Linalie.

Fortsättningen efter Frizon
Det var den 13 augusti som de tillträdde, och som en sista förberedelse besökte de den sista upplagan av festivalen Frizonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
– Vi stod där i entrén till Frizon och höll på att inte bli insläppta. De visste inte vilka vi var, berättar Ingemar med ett leende på läpparna.
– De frågade oss vad vi hade för uppgifter på festivalen, och vi sa lite försynt att det nog var vi som var ansvariga för hela rörelsen, och så fick vi så småningom komma in på området. 

Beslutet att lägga ned Frizon fattades i våras, alltså innan Linalie och Ingemar tillträtt. Att nu hitta nya växtplatser för unga ser de som avgörande för EFKs framtid.
– Rent konkret har missionsledningen gett mig i uppdrag att leda processen framåt. Exakt hur det kommer att se ut vet vi inte än. Men vi ser en stor förväntan och längtan efter att något nytt ska få växa fram bland den unga generationen, säger Ingemar.
– Vi märker att det bubblar av idéer. Flera har hört av sig och vill dela sina tankar för framtiden, fortsätter Linalie.
– Vår ambition är någon form av event nästa sommar. Men det behöver inte vara främst EFK som genomför det, det viktiga är istället att det får bli ett hem för unga, säger Ingemar.

Vad hoppas ni ska utmärka er tid som missionsdirektorer?
– Vi önskar att EFK efter vår tid ska vara en dynamisk rörelse som består av missionella församlingar, berättar båda samstämmigt.

Mer om Linalie och Ingemar:

Linalie är 43 år och har tidigare varit pastor i Johanneskyrkan Linköping i 12 år. Hon bor med sin man och fyra barn i Vikingstad. 

Ingemar är 47 år, har en bakgrund som lärare, rektor och har arbetat ett par år som pastor. Ingemar bor i Östersund med sin fru och ett barn som fortfarande bor hemma. Han är medlem i Betelförsamlingen i Östersund.

Lyssna på deras podd: Ett missionellt liv

Artikeln är hämtad från tidningen Direkt som du kan prenumerera på gratis!