John: Fler känner sig behövda när man startar nya församlingar

Foto: Sara Andersson

De var 15 personer som startade år 1993. Tjugo år senare är de en församling som samlar hundratals människor från ett 50-tal olika nationer. Och i dag startar de nya filialer för att nå ännu fler. Det handlar om församlingen New Life. Vi pratade med grundaren John van Dinther om vad som driver dem.

– Vi har ett uppdrag att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Därför får vi aldrig nöja oss med status quo, säger John van Dinther, föreståndare för EFK-församlingen New Life i Stockholm.

– Det finns omkring två miljoner människor i Storstockholm som inte skulle kalla sig pånyttfödda kristna, fortsätter han. Eftersom de är förlorade utan Jesus har vi ett ansvar.

Vårt inflytande blir större om vi sprider ut oss

Församlingen New Life startades av 15 personer år 1993. Efter att ha flyttat runt i lite olika lokaler i centrala Stockholm håller de nu till i en egen lokal i Alvik, precis utanför innerstaden. Varje söndag samlas 500-600 personer till de två gudstjänsterna som församlingen har i lokalen. Men det stannar inte där. För runt om i Stockholm – och landet – har New Life "filialer" där ytterligare new-lifare firar gudstjänst. Det är New Life Göteborg, New Life Västerås, Fridhemskyrkan på Kungsholmen och de nystartade New Life Hässelby och New Life Sollentuna.

– Vi tror att geografisk närhet och olika uttryck möter olika behov i större städer, säger John.  Att bara försöka växa genom moderförsamlingen håller inte. Vårt inflytande i staden blir större om vi sprider ut oss.
John kallar filialförsamlingarna i Stockholm för det engelska ordet "siter".

– Vi är en församling, men många siter. Vi har en gemensam styrelse, gemensamma ledare och gemensamma resurser. Men vi har också ledargrupper som är specifika för varje site.
Konceptet är internationellt och något som John har studerat sedan många år tillbaka. Han var den som, tillsammans med några andra, startade församlingen 1993, och redan då fastslog de att de ville vara en församlingsplanterande församling. De gjorde tidigt några försök, utan att lyckas. Men nu, när man har börjat med konceptet "multisite", är det annorlunda.

Våren 2015, när man skulle starta om New Life Hässelby, och just skulle starta New Life Sollentuna, gick man ut med en uppmaning till moderförsamlingens alla medlemmar. Man sa att man hade en önskan om att 100 av dem skulle gå över till någon av siterna, för att engagera sig där. De uppmanades be och fundera, och i september samma år valde ett 100-tal att gå över.

I dag har samtliga siter vuxit. Somliga av de nytillkomna har varit kristna och nu hittat ett andligt hem, medan andra inte har varit kristna tidigare.
– I söndags hade de sitt första dop i Sollentuna, berättar John. Två personer hade valt att följa Jesus.

Gud använder nysvenskar för att nå Sverige

New Life har alltid varit en församling med mångkulturell inriktning. Gudstjänsterna tolkas från svenska till engelska, eller tvärtom, och utöver det går det att via hörlurar få tolkning till ett antal andra språk. Medlemmarna kommer från omkring 50 olika länder. Den mångkulturella inriktningen präglar även siterna. I New Lifes moderförsamling har det till exempel funnits en större grupp mongoler, flera nykristna. Denna grupp valde nu att dela på sig för att tjäna i den tidigare "svenskdominerande" Fridhemskyrkan. John berättar att mongolerna kan ta med "vem som helst" till kyrkan.

– En gång tog de med en kille från tunnelbanan till Fridhemskyrkans församlingsmöte. "Du kan komma med till vår kyrka" hade de sagt. Utan minsta tanke på huruvida ett församlingsmöte var en bra sak att ta med en icke-troende till.

– De tänker inte "Vem är det som ska predika?" eller "Vilka lovsånger kommer det vara?" innan de bjuder med någon. För dem är kyrkan alltid attraktiv. För där möter man Gud. Killen som de tog med, som kom från Albanien, går numera till Fridhemskyrkans gudstjänster. Inte sällan bjuder New Lifes utländska medlemmar också med etniska svenskar till gudstjänsterna.

– Det är fantastiskt att se hur Gud använder våra nysvenskar för att nå Sverige.

Hur ser du på risken att man bara "flyttar medlemmar" när man startar församlingar?
– När man sänder människor med uppdraget att nå andra människor frigörs en ny kraft. Fler känner sig behövda, kommer fram i sina gåvor och tar ett större ansvar.

Vilka misstag kan man göra när man startar församlingar?
– Vår filosofi är att det är okej att inte alltid lyckas. Varje misstag ger väldigt mycket lärdom. Det är bättre att försöka och misslyckas än att inte göra något.

Vad är viktigast när man startar församlingar?
– Att man, vad man än gör, gör det för Gud först.

Först gå ut och göra lärjungar och sedan starta församlingar, eller starta församlingar först och sedan "fylla dem"?
– Vår strategi för framtida utveckling av nya siter är att satsa mer på våra cellgrupper. När de växer i sig själva kan det finnas potential för en ny site att växa fram. Växande cellgrupper tror vi är det enda sättet för framtiden.

New Life tänker med andra ord inte nöja sig med vad de har.
– Vår dröm är att starta ytterligare ett 15-tal siter i Storstockholm till slutet av år 2020.

Text: Sara Andersson - tidigare publicerad i Specialdirekt 2016