Rune: Mer församlingar i missionen

Foto: David Gelinder

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med församlingar och missionärer för att se fler sändas. Det säger Rune Jonsson som vid årsskiftet började sin nya tjänst inom EFK, som ansvarig för arbetet med missionärsunderhåll.

Rune har arbetat i rörelsen sedan slutet av 80-talet, först som missionär i Frankrike och sedan som pastor i Betelförsamlingen i Vintrosa. Sedan 2005 har han arbetat på EFKs Sverigekontor, bland annat med personalfrågor. Han har också varit pastor i Betelförsamlingen i Vintrosa och missionär i Frankrike. Hans nya tjänst handlar om att tillsammans med församlingarna och missionärerna möjliggöra mission:
– Jag tror att vi som rörelse har ett viktigt uppdrag att sända människor ut i världen för att fler ska få upptäcka Jesus!

Församlingarna oumbärliga

I sina olika roller har Rune fått en förståelse för processen att sända missionärer, och han vet att församlingarna är oumbärliga för att det ska fungera:
– Deras engagemang och delaktighet är en förutsättning för missionen. Och det kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt.
Det kan handla om att vara med i samtal på olika gemensamma mötesplatser, som till exempel missionskonferensen "All makt i himmelen och på jorden", och att som missionsråd delta i Missionsakademin, ett nytt initiativ där församlingarnas missionsråd vid ett flertal tillfällen under året får bearbeta flera aspekter av vår gemensamma mission.


Relationen viktig

Rune uppmuntrar församlingarna att höra av sig till honom:
– Jag vill jättegärna samtala med församlingar om hur de på olika sätt kan finnas med i vårt gemensamma internationella arbete. Av egen erfarenhet vet jag hur mycket den lokala församlingen betyder för missionärer i deras arbete, genom förbön och ekonomiskt stöd. Jag vet också hur mycket relationen med missionärerna betyder för församlingens arbete i Sverige, för att man ska berikas i sin missionsförståelse och dra nytta av förmånen att vara en del i ett större sammanhang

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig om mission och sändande!

Rune Jonsson
Insamlingsadministratör 50% och projektledare för event 50%

070-291 07 93

rune.jonsson@efk.se