Kalender

 • 14 september | Kursdag om tystnadsplikten för pastorer inom EFK

  EFK inbjuder alla som arbetar under någon form av tystnadsplikt till en kursdag, 14 september. Under dagen utgår vi från den ordning som EFKs styrelse har beslutat om gällande tystnadsplikten.

  Plats: EFKs Sverigekontor, Örebro
  Tid: torsdag 14 september 2017 kl. 9.30-13.30
  Pris: 300 kr

  Läs mer

 • 14 september | Kurs om vigslar inom EFK

  De flesta pastorer och vigselförrättare i församlingarna har gått en kurs i hur vigslar sker inom EFK nu när vi inte har ansvar för den juridiska delen av vigseln. För de pastorer som är nya eller för andra som inte kunnat tidigare, arrangerar vi återigen en vigselkurs. Kursen bör ses på som obligatorisk för alla som ska förrätta vigslar i EFKs församlingar. 

  Plats: EFKs Sverigekontor, Örebro
  Tid: torsdag 14 september 2017 kl. 12.30-16.00
  Pris: 300 kr

  Läs mer

 • 30 september | Konferens: Impuls 2017 - Nya vägar i en ny tid, Huskvarna

  Lördag 30 september arrangeras konferensen Impuls 2017 - Nya vägar i en ny tid i Kungsportskyrkan, Huskvarna. Läs mer på www.kungsporten.com/impuls2017 och anmäl dig senast 22 september.

  Plats: Huskvarna, Kungsportkyrkan
  Tid: lördag 30 september 2017 kl. 9.30-16.00
  Pris: 400 Kr (350 vid anmälan senast 1/9)

  Läs mer

 • 5 oktober | Res med EFK och Dagen till Indien och Nepal!

  5-20 oktober 2017 arrangerar EFK och tidningen Dagen en resa till Indien och Nepal. Läs mer om resan här!

  Plats: Indien och Nepal
  Tid: 5-20 oktober
  Pris: 28 900 kr

  Läs mer

 • 10 oktober | Res till Cypern och besök SAT-7

  Välkommen med på en intressant och innehållsrik resa med inblick i EFKs arbete och kristet mediaarbete i Mellanöstern. På resan får du bland annat besöka EFKs partner SAT-7 som producerar och sänder tv i Mellanöstern med inriktning på tro, hopp och fred. Programmen produceras lokalt och stöder utsatta grupper i samhället, kvinnor, handikappade och barn. Resan går av stapeln 10-17 oktober 2017.

  Tid: 10-17 oktober
  Pris: 12 550 kr

  Läs mer

 • 21 oktober | Missionskonferens 2017

  21 oktober arrangeras en konferens om EFKs mission i Ryttargårdskyrkan, Linköping. Boka in dagen redan nu! Mer info kommer på www.efk.se/missionskonferens

  Plats: Linköping, Ryttargårdskyrkan
  Tid: lördag 21 oktober 2017 kl. 9.00-17.00

  Läs mer

 • 27 oktober | Nu åker vi - Frizon edition: Resa till Serbien

  Följ med på äventyr på höstlovet! 27 oktober-3 november har du som är 16 år och uppåt möjlighet att följa med på en resa till Serbien för ett spännande möte med storstadspuls, ungdomar, romer, församlingar och fattigdom i Östeuropa. Samma vecka arrangeras också en resa till Spanien. Läs mer om båda resorna här!

  Plats: Serbien
  Tid: 27 oktober-3 november

  Läs mer

 • 28 oktober | Nu åker vi - Frizon edition: Resa till Spanien

  Följ med på äventyr på höstlovet! 28 oktober-4 november har du som är 16 år och uppåt möjlighet att följa med på en resa till Spanien för att uppleva matutdelning, evangelisation, ungdomskultur och strandliv i landets tredje största stad! Samma vecka arrangeras också en resa till Serbien. Läs mer om båda resorna här!

  Plats: Spanien
  Tid: 28 oktober-4 november

  Läs mer

 • 10 november | Konferens: Lovsång 17

  10-12 november arrangeras konferensen Lovsång 17 i Kungsportskyrkan, Huskvarna. Konferens tema är: Ledd av Anden. Läs mer på konferensens hemsida!

  Plats: Huskvarna, Kungsportskyrkan
  Tid: 10-12 november

  Läs mer

 • 8 januari | Följ med på en resa till Centralafrikanska Republiken

  I januari 2018 planerar Evangeliska Frikyrkan en resa till Centralafrikanska Republiken (CAR). På resan kommer vi att upptäcka landet tillsammans, lära känna människor och se frukten av svensk mission och de utmaningar som kyrkan står i.

  Plats: Gamboula, Berberati ochBayanga, RCA
  Tid: 8-18 januari 2018
  Pris: Prel. 25 500 kr inkl. allt. Enstaka luncher kan tillkomma.

  Läs mer

 • 14 april | Konferensdag om entreprenörskap och socialt företagande, Gamleby

  14 april 2018 hålls en konferensdag om entreprenörskap och socialt företagande i församlingen Josua, Gamleby . Boka in dagen redan nu! Mer information kommer.

  Plats: Gamleby, Josua
  Tid: lördag 14 april 2018

  Läs mer