Kalender

 • 22 september | Varför en kristen naturvårdsrörelse?

  En högintressant miljökonferens kommer att hållas i Hyllie Park Kyrkan i Malmö den 22-23 september. Huvudtalare är Peter Harris från den kristna naturvårdsrörelsen A Rocha International. Temat är ”Varför en kristen naturvårdsrörelse?” Anmäl dig gärna till svenska.vanner@arocha.org . Mer information!

  Plats: Hyllie Park Kyrkan
  Tid: 22-23 september kl. 9.30-16.00
  Pris: Gratis - mat och dryck till självkostnadspris

  Läs mer

 • 5 oktober | Bibelfestivalen, Örebro

  5-6 oktober så anordnas Bibelfestivalen 2018 som är ett samarrangemang mellan ÖTH, ALT, Svenska Evangeliska Alliansen, Svenska Bibelsällskapet, Svenska Folkbibeln, Svenska kyrkan och frikyrkor i Örebro. Årets tema är: "Den stora berättelsen." Genom förkunnelse, seminarier, musik, workshops, drama, teoltalks m m vill vi lyfta Bibelns budskap och relevans för vår tid.

  Plats: Örebro Teologiska Högskola/Brickebergskyrkan, Örebro
  Tid: 5-6 oktober

  Läs mer

 • 6 oktober | Nepalhelg, Jönköping

  Den 6-7 oktober arrangerar Korskyrkan Jönköping tillsammans med föreningen Nepals Vänner en Nepalhelg. Det blir seminarier och en stödkonsert på lördagen och en gudstjänst på söndagen. Medverkar gör bland andra Alastair Seaman, internationell direktor från International Nepal Fellowship (INF), en av EFKs partners i Nepal, Thorine Arenius, programledare för EFKs internationella program, Pernilla Ardeby, tidigare EFK-missionär, Per-Erik Hallin, gospelpianist och sångare, och kören Livslust. Här hittar du en affisch för helgen.

  Plats: Korskyrkan, Jönköping
  Tid: 6-7 oktober

  Läs mer

 • 20 oktober | Missionskonferens 2018

  För fjärde året i rad arrangeras i höst en konferens om EFKs mission i Ryttargårdskyrkan, Linköping. I år tar vi avstamp i hur vi kan få se fler församlingar förändra sina samhällen. Kom med på lördag 20 oktober och ta med dig dina och din församlings tankar, frågor och bidrag. Tillsammans formar vi EFKs framtida mission. Mer info och anmälan hittar du här.

  Plats: Ryttargårdskyrkan, Linköping
  Tid: lördag 20 oktober 2018 kl. 9.00-17.00

  Läs mer

 • 9 november | Lovsång 18

  Den 9-11 november arrangeras femtonde upplagan av konferensen Lovsång med temat ”Gudstjänsten”. Konferensens syfte är att ge inspiration och utrustning för sångare, musiker, lovsångsledare, dansare, pastorer, präster, församlingsledare och dig som vill fördjupa förståelsen av tillbedjan. Vår tro formar vår gudstjänst och vår gudstjänst formar vår tro. Lovsång 18 vill ta med dig förbi kulturella uttryck och gudstjänstens alla ”hur”, allt med en önskan att du ska upptäcka och påminnas om gudstjänstens ”vad” och ”varför”.

  Plats: Kungsportskyrkan, Huskvarna
  Tid: 9-11 november

  Läs mer

 • 13 november | EFKs medarbetarkonferens

  2018 års Medarbetarkonferens hålls 13-15 november i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Temat är "Ledare" och talar gör Kjell Axel Johansson, Ingemar Forss, Linalie Newman, Agneta och Mikael Hallenius med flera. Mer info och anmälan hittar du här!

  Plats: Ryttargårdskyrkan, Linköping
  Tid: 13-15 november

  Läs mer

 • 15 mars | Jesus till barnen

  Boka redan nu in nästa Jesus till barnen-konferens, som arrangeras i Uppsala den 15–17 mars 2019. Mer information kommer här och på barnledarkonferens.se

  Plats: Uppsala
  Tid: 15-17 mars 2019

  Läs mer