Linda Thorén Zambia

Så hjälper vi

Här kan du läsa om de olika områden som stöd ges till och du kan även komma vidare och läsa mer om respektive projekt.

Våra fem insatsområden

Skolgång: Över hela världen finns barn som inte får möjlighet till grundläggande utbildning, vilket kan ödelägga deras förutsättningar inför vuxenlivet. Med hjälp av utbildning och kunskap har de möjlighet att möta en ljusare framtid och ta sig ur fattigdom. Här erbjuds barn och ungdomar skolgång och på vissa platser finns elevhem för de som har långt hem eller som inte har något hem.

Gatubarn: Stödet går till att ta kontakt med hemlösa, föräldralösa och fattiga barn. De erbjuds någonstans att sova, att komma till dagcentra för att få mat, utbildning, sköta sin hygien med mera. I vissa projekt erbjuds barnen att åka på läger för att få något att se fram emot. Projektet inkluderar fattiga familjer, föräldralösa och hemlösa.

Familjestöd: Barnens utsatta situation bottnar oftast i föräldrarnas utsatta situation i livet. De har inte kunskap om barn och barnuppfostran, vad som är näringsriktig mat att ge sina barn eller vet om betydelsen av utbildning. Fattiga områden behöver insatser som förändrar grundförutsättningarna. Det kan exempelvis innebära sjukvård, hälsoprojekt eller tillgång till rent vatten. Detta stöd ser till hela familjen och inte enbart till barnen.

Människohandel: Enligt FN är människohandel en av världens största illegala inkomstkällor och den mest lönsamma kriminella industrin näst efter droger. Och ofta är det barn och ungdomar som blir utsatta. Genom att välja att stötta vårt arbete mot människohandel i alla dess former så är du med och bidrar till att barn som redan blivit utsatta får hjälp att bearbeta sina upplevelser, återfå sin hälsa och få en chans till ett nytt liv. Du är också med och bidrar till arbetet att hjälpa och rädda de som är i riskzonen att utsättas. Som månadsgivare till detta är du med och stödjer alla de olika projekt som Barnhjälpen är engagerad i.

Fritids- och läxhjälp: Många barn har inte tillräckligt stöd från föräldrar för att kunna fullfölja sin skolgång. Det kan bero på missbruk, analfabetism eller att föräldrarna jobbar mycket för att försörja familjen. Barnen och ungdomarna behöver då mycket stöd för att göra läxor och ta till sig kunskapen. Tack vare fadderstöd kan dessa barn få läxläsningshjälp. Många barn får även ta hand om sig själva efter skolan då föräldrarna jobbar. Men här erbjuds de att gå på fritids och få börja med en sysselsättning som sport, spela instrument, dans eller liknande. Denna verksamhet ger dem också en skyddad och säker plats att vara på.

Hur arbetar vi?

Barnhjälpens insatser sker med en helhetssyn på människan, det vill säga en holistisk syn. Vi hjälper inte bara barnet med en sak utan ser till dess hela situation. Barnet kan behöva mat, kläder, tandborste och få andra personliga behov mötta innan han eller hon kan gå i skolan.
Barnet kanske till och med behöver ett hem då många av projekten riktar sig till gatubarn som inte har någon vuxen att vända sig till.
Finns det en familj som kan ge sitt barn dessa delar kan faddergåvorna istället riktas mot att betala en skolavgift, köpa skolböcker eller utrusta skolan istället.

Utifrån en holistisk syn så försöker vi också se om det finns andra åtgärder i barnets närhet som behöver åtgärdas. Om det t ex inte finns tillgång till rent vatten, vilket gör att barnet ofta är sjukt, då kanske en primär åtgärd ska vara att borra en brunn och se till att vattentillförseln är god.
Det kan också innebära att se till att en läkare regelbundet besöker byn eller att barn och vuxna får information om hiv/aids.

Vi på Barnhjälpen är, tillsammans med våra faddrar och månadsgivare, på detta sätt med och förändrar världen för tusentals barn över hela världen.

Vad får barnet?

Att vara barnhjälpare handlar om att regelbundet ge sin gåva för att barn i en annan del av världen ska få möjlighet till ett bättre liv. Det är barnen som är i fokus. Hur stödet ser ut kan därför se olika ut i olika delar av världen eftersom behoven är olika. Som barnhjälpare bidrar du till att barn får förebyggande hälsovård och vid behov mediciner och läkarvård. Att barn får gå i förskola, skola eller fritidshem. Att de får näringsriktig kost och rent vatten. Men även att stödja och hjälpa barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för människohandel eller som har erfarenhet av att redan varit handlade med.

En del projekt verkar direkt och indirekt för att barn ska få en förbättrad hemmiljö. Föräldrarna får lära sig mer om t ex näringslära och hygien eller kan få stöd att starta inkomstgenererande verksamheter och på så sätt få hjälp att bli självförsörjande.

Många barn har inget hem. Barnet erbjuds då hjälp så de kan få komma till ett nytt hem så han/hon slipper fortsätta leva ett liv på gatan.