Familjestöd

45550 Felicity samordnare för NCCP

Stöd till föräldrar hjälper de utsatta barnen långsiktigt

I många fall hjälper vi barnen i deras akuta situation. De är föräldralösa, har rymt hemifrån, blir utnyttjade och så vidare. Barnen har då tagits omhand och placerats i fosterfamiljer eller på barnhem. Men de flesta världens utsatta barn har föräldrar men där fattigdomen och hopplösheten är stor vilket gör att de inte har möjlighet att ge barnen vad de behöver.
Barnhjälpen fokuserar mycket av arbetet på att komma till rätt med orsakerna till problemet. För att hjälpa barnen långsiktigt behöver vi hjälpa föräldrarna och det omgivande samhället.

Det kan handla om att hjälpa ett barn ur en fattig situation genom att hjälpa föräldern med att kunna börja försörja sig. Komma till rätta med ett missbruk genom att erbjuda föräldern rehabilitering eller undervisa i barns rättigheter för att motverka barnmisshandel. Istället för att placera föräldralösa barn på barnhem vill vi försöka hjälpa till att ordna permanent boende hos släkting eller vänner till barnet.

I de länder där undernäring, malaria och aids är utbrett vill vi inte bara ge barn och deras föräldrar tillgång till vård, utan även ge information om hur viktigt det är med näringsrik kost för att undvika sjukdomar.

Att hjälpa hela familjen bryter fattigdomens ok.