Transkription av Sven-Jonatans berättelse i Avsnitt 5

Hej, jag heter Sven-Jonatan och jag kommer från Estland.
Det är all svenska jag kan – nästan.

Hur ser ett missionellt liv ut enligt mig?
Jag är del av en kyrka som är relativt missionell. Den heter 3D-kyrkan och planterades för 8 år sedan som ett nytt initiativ, framförallt av gymnasieelever. Det är en mirakulös historia, och under dessa år har vi arbetat mycket med estniska ungdomar som inte har en nära relation med kyrkan, eller ungdomar som inte ser kyrkan som någonting viktigt. Så för mig, är ett missionellt liv mestadels är att vandra med Jesus och fråga: ”Var leder du mig?”, ”Var är du på väg?” eller ”Till vilken plats kan jag följa dig?”. Jag tror också att när vi funderar på ledare i bibeln, så tänker vi ofta på Josua, Moses eller Petrus – som alla är bra exempel. Men Jesus sätt att vara ledare handlar mycket om lärjungaskap. Så för mig är den största ledarskapsfrågan ”Hur kan jag forma lärjungar?”.
Vi har många människor som inte är kristna i Estland – bara 2% går aktivt till kyrkan, 20% identifierar sig själva som kristna och bland unga är det nästan 0%. Så för mig handlar det alltid om att bygga relationer.
I livet kan allting förändras: Strukturer kan rasa, unioner kan kollapsa, kyrkor kan stängas ner och byggnader kan tas ifrån en – det har vi lärt oss från Sovjet-tiden. Men jag tror att relationer är någonting som består. Därför är min strävan i det missionella livet: Hur kan jag bygga kristuscentrerade relationer? Där kan jag lära mig att vara en anhängare till Jesus, och verkligen bli som Jesus. Men också att sätta andra i funktion, och då har jag tagit till mig ett gäng unga killar från gymnasiet som alla är från familjer som inte är troende. Där har jag fått vara en del av hur de kommit till tro, och jag har medvetet tagit tid för dem – för att lära känna dem, vad som händer i deras liv och ge av det jag har till dem. Det har varit en fantastisk resa, och jag har fått ut så mycket av den. I mitt hjärta finns det definitivt en kallelse för att resa upp kristna män i Estland. Och det betyder inte att vi inte behöver uppfostra tjejer, det behöver vi också göra, men vi har sett att om män inte uppfostrar män, så växer de inte upp som de ska. Och vi behöver båda delarna inom kyrkan.
Jag har sett unga människor visa en sådan äkthet – de är inte rädda för att gråta ut om någonting dåligt har hänt. Det är en utmaning för mig att vara så äkta som de är med mitt liv, och att investera mycket i unga människor. Mitt hjärta längtar efter att göra det möjligt för unga människor att bli unga ledare, och det finns mycket fina berättelser som vittnar om detta. Det är så jag vet att det jag gör är rätt – när de gör samma sak. Jag kan berätta hur mycket som helst, men jag tror att detta är min slutsats: Bygg relationer avsiktligt och var äkta, även om du kämpar med tron.