Dataskyddsförordningen GDPR för församlingarna

Här finner du information om hur Dataskyddsförordningen GDPR påverkar församlingar och organisationer i EFK.

GDPR är EUs dataskyddsförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som trädde i kraft 25 maj 2018. Den ersatte då PUL - Personuppgiftslagen. Vi i EFK har tagit fram dokument som hjälper församlingar och andra i vår rörelse att veta hur det påverkar dem.

Dokument

Har du frågor eller funderingar kring GDPR - hör av dig till kontaktuppgiftsansvarig@efk.se.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen