Pionjärträning

Pionjärträningen är en träning för individer

Pionjärträningen ger dig undervisning och träning av erfarna församlingsplanterare. Kursen berör några av de områden du bör ha koll på innan du ger dig in i ett pionjärprojekt eller missionellt initiativ.

Kursen arrangeras vid behov

Kurserna arrangeras regionalt för att träna individer. Just nu finns inga träningar inplanerade, men hör gärna av dig om intresse finns av en träning i er region.

För vem?

Pionjärträningen vänder sig till alla som skulle kunna tänka sig att dela evangeliet med andra och göra dem till lärjungar i en ny gemenskap. Du kanske har funderat på hur det skulle vara att nå ut med evangeliet om Jesus på ett nytt sätt, utmanas av att vara med i en missionell församling, eller brottas med kallelsen att starta en ny gemenskap eller församling?

Eller kanske har du en grupp människor omkring dig som du lett till tro, men har svårt att införliva i din nuvarande församlingsgemenskap.

Upplägg

Pionjärträning består av sju träningstillfällen. Det vanligaste upplägget är 7 träffar under ett år (6 vardagskvällar och en lördag).

  • Sverige som missionsfält - Den missionerande Guden, missionsutmaningen och varför vi behöver plantera församlingar i Sverige.
  • Vad kallar Gud dig till? - Vad är en församling? Hur planteras den och hur kommer den att se ut?
  • Evangelisation - Att nå nya människor med evangelium i Sverige idag. Verktyg och strategier.
  • Strategi för efterföljelse och lärjungaträning - Att göra människor till lärjungar som gör lärjungar
  • Pionjären - Gåvor, personlighet, attityd och funktion
  • Pionjärt ledarskap - Tjänande ledarskap, tjänstegåvor och coachning
  • Utmaningen att överleva som pionjär - Om att betala priset, prioritera rätt och ta hand om sig själv.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingsplanteringar ska bli verklighet i Sverige!

Johannes Stenberg
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet Pionjär 60 %

0738-68 18 29

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen