Ung Pionjär Missionsresa

Ung Pionjär i Helsingborg

Åk till Helsingborg 27 april - 1 maj 2023 tillsammans med Ung Pionjär, Helsingborgs husförsamlingsnätverk och Katalysator Sverige.

I Lukasevangeliet – kapitel 10 sänder Jesus ut sina lärjungar till städer och byar för att predika och demonstrera Hans rike. Han ger dem instruktioner om att söka upp fridens personer och gemenskaper och stanna där för att sprida Guds rike.

Vi tror att vi behöver hjälpa varandra att börja tillämpa de här principerna i vår tid och i vår del av världen. Tänk om vi istället för att försöka ta människor till befintliga församlingar började ta Guds rike till människor! Tänk om vi skulle ägna oss ännu mer åt det uppdrag Jesus har gett oss: att gå ut och göra lärjungar, och tro att Jesus gör det han har lovat att göra: bygga sin församling!

27 april - 1 maj 2023 kommer vi att ordna en missions-satsning i en stadsdel i Helsingborg där vi tror att Gud har förberett något spännande. Det är en fantastisk och mångkulturell stadsdel, men som också på flera sätt har stora behov - framför allt ett stort behov av de goda nyheterna om Jesus.

Under förmiddagarna kommer vi att ha undervisning och bön och på eftermiddagarna och kvällarna kommer vi att vara ute och möta människor på olika sätt, exempelvis genom att fylla behov, bjuda på fika eller mat, erbjuda förbön, dela evangeliet och söka efter fridens personer. Undervisningen kommer att handla om Guds rike, träning i att dela evangeliet och göra lärjungar, enkla församlingar etc. utifrån Ung Pionjärs brännbollsplan.

Lokalt kommer helgen att förberedas i bön och efter helgen kommer ett lokalt team att fortsätta arbetet i området. Vi vill inte se evangelisation som en isolerad aktivitet utan som en del av en större vision där lärjungaträning, formande av nya församlingar och, på sikt, avskiljande av nya ledare är den naturliga fortsättningen.

Praktisk information

Arrangör? Missionssatsningen sker i samarbete mellan Helsingborgs husförsamlingsnätverk Länk till annan webbplats., Katalysator Sverige Länk till annan webbplats. och Ung Pionjär Länk till annan webbplats..

Ansvariga? Från Katalysator och Helsingborgs Husförsamlingsnätverk: Rickard Cruz, rickard@cruz.se. Ansvarig från Ung Pionjär är Johannes Stenberg: 0738-68 18 29, johannes.stenberg@efk.se

När? 27 april - 1 maj 2023. Deltagarna förväntas anlända på kvällen den 27 april och vi avslutar med lunch den 1 maj.

Kostnad? Alla som är med under helgen står för sina egna kostnader gällande resa och mat.

Boende? Det kommer att ordnas med enkelt kostnadsfritt boende för alla deltagare.

Anmälan? ANMÄL DIG HÄR! Länk till annan webbplats. Resan är öppen även för den som inte går eller har gått Ung Pionjär. Sista anmälningsdag är 31 mars.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du vill veta mer om Ung Pionjär!

Johannes Stenberg
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet Pionjär 60 %

0738-68 18 29

Mejla mig!

Kontakta mig om du vill veta mer om Ung Pionjär!

Julia Wellstam
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med fokus ungdomsledarstöd samt ung event 50%
0705871954

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen