Redskap för att dela evangeliet

Vi drömmer om att vi i EFK ännu mer ska bli en rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike i Sverige och ut över världen.

För att se en rörelse av missionella församlingar behöver vi dela evangeliet. Där vi är. I vardagen. I ord och handling och tillsammans med den helige Ande. Ibland med stapplande steg och tunghäfta, men också med en trygg förvissning om att Gud går med och före oss.

Vi i Sverigeprogrammet kan inte själva göra mycket för att den missionella omställningen ska förverkligas i vårt land, men vi kan ge stöd, uppmuntran och redskap till församlingar, ledare och individer att se sig som sända och dela tron i vardagen.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Magnus A
Ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt


Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen