Ljudfiler om församlingsgrundande

Här kan du lyssna på några ljudupptagningar från olika semniarium och konferenser som rör församlingsgrundande arbete.

Neil Cole

Neil Coleär ledare för CMA, Church Multiplication Associates som är en organisation som arbetar med att ge stöd åt och uppmuntra multiplicerande församlingsrörelser. I Sverige är han mest känd genom sina böcker "Organic Church", "Search and Rescue" och "Church 3.0".

Här finns tidigare ljudupptagningar när Neil Cole talar på ett ledarseminarium i Bergen den 20-21 februari 2008.

Från 20 februari, del 1
Från 20 februari, del 2
Från 20 februari, del 3
Från 20 februari, del 4 Öppnas i nytt fönster.

Från 21 februari, del 1 Öppnas i nytt fönster.
Från 21 februari, del 2 Öppnas i nytt fönster.
Från 21 februari del 3 Öppnas i nytt fönster.
Från 21 februari del 4

Dietrich Schindler

Dietrich Schindlerär församlingsgrundare och Director of Church Planting för Bund Freier Evangelischer Geminden FeG i Tyskland. Han har doktorsgrad från Theological Seminary i Pasadena, Kalifornien. Han har tillsammans med sin fru Jan-Carla planterat fem nya församlingar i Tyskland och deras kyrkas vision är att plantera 100 nya församlingar på 10 år.

Dietrich var huvudtalare på den ekumeniska församlingsplanteringskonferensen "Pionjär 10" som hölls i Fiskebäckskyrkan, Göteborg den 15-17 oktober 2010. Han talade på församlingsplanteringskonferensen Pionjär 10 (2010) och här finns ljudfiler från det tillfället.

1.Culturally Relevant Church Planting
Dietrich Schindler om "Culturally relevant" Öppnas i nytt fönster.
Tillhörande powerpoint presentation Powerpoint, 505.8 kB. för Culturally Relevant Church Planting

2.Changing Leadership Roles in Church Planting
Dietrich Schindler om "Leadership roles"
Tillhörande powerpoint presentation Powerpoint, 505.8 kB. för Changing Leadership Roles in Church Planting

3.The Jesus Model in Church Planting
Dietrich Schindler om "Jesus model" Powerpoint, 505.8 kB.
Tillhörande powepoint presentation Powerpoint, 505.8 kB. för The Jesus Model in Church Planting

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se