Församlingsutveckling

Sverigeprogrammet inom EFK vill stödja församlingsutveckling i Sverige.

EFKs vision är att växande församling ska förmedla hela evangeliet, till hela människan, i hela världen. Vi längtar efter att få se församlingar som växer i antal, mognad, gemenskap och tjänst. Sverigeprogrammet är en del av EFK som arbetar med att hjälpa församlingarna att komma närmare visionen.

Sverigeprogrammet stödjer församlingar i både glesbygd och storstad genom mentorskap och rådgivning. Konkret kan det innebära att finnas tillhands och bistå i krishantering, evangelisationssatsningar eller när en församling behöver hjälp med att gå vidare eller tycker de stannat av i tillväxt. Det innebär att mötesplatser behövs, för hela församlingar eller för pastorer och ledarskap.

Vill du veta mer om projektet?

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

${contact.email}

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 41131
Insamlingsbehov: 506 000 kr

Insamlat: 55 111 kr Kvar att samla in: 450 889 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.