Ett upprop för en fattigdomsfri värld

Målet är inom räckhåll. Senast 2030 ska den extrema fattigdomen vara historia. Det har världens länder beslutat sig för i FN:s Agenda 2030. Men fortfarande lever över 700 miljoner människor på mindre än 18 kr om dagen. Vi vill och kan göra något åt det. Vi ser redan att det går. Men vi måste fortsätta tills vi är klara.

Världens mest prioriterade mål

Att avskaffa fattigdomen är världens mest prioriterade mål just nu. I FNs agenda 2030, med 17 globala mål, är detta det första. Vi är på god väg. Sedan 1981 har antalet extremt fattiga minskat med över 60 % procent. Men extrem fattigdom är fortfarande en grym boja för nära en miljard människor. Världsbanken definierar extrem fattigdom som de med en mindre inkost än 1,90 US dollar (ca 18 kr) per dag, med hänsyn tagen till prisnivån i varje land. Med mindre än så blir det svårt att överleva. För mer information om fattigdom, se sidan Fakta om fattigdom.

Vårt ansvar

Evangeliska Frikyrkan, som står bakom Ge för livet, ser det som vårt ansvar att ta hand om och hjälpa utsatta människor. Det har vi gjort i vårt arbete i över 120 år. Och satt i ett ett ännu större perspektiv så har kyrkan gjort detta i 2000 år. Vi tror att Gud älskar alla människor överallt precis lika mycket och när orättvisor råder så är det vårt ansvar att göra något åt det.

Tre orsaker till fattigdom

Det finns många orsaker till att människor är fattiga men tre viktiga sådana är miljö- och klimatförändringar, dålig eller ingen skolgång och arbetslöshet. Vi arbetar med samtliga dessa (och ännu fler). Nedan finns några exempel och hur vi arbetar med dessa.

Miljö- och klimatförändringar

För många människor i världen är miljö-och klimatförändringar är inte ett framtida hot – de skapar tuffa utmaningar redan i dag. Att hjälpa dem att hantera dessa kan vara avgörande för att de ska ta sig ur fattigdomen.

I Nepal möter vi människor som tills för några år sedan hade trygg vattenförsörjning från smältvatten men nu kommer inte längre snö i samma utsträckning och kvinnorna behövde därför gå i upp till två timmar nedför berget för att hämta vatten och sedan lika långt tillbaka uppför berget, bärandes på vattnet. Genom brunnsborrning och utbildning i hur de förvaltar brunnarna tryggas nu vattentillgången för allt fler. Läs mer...

I låglänta kustlandet Bangladesh har översvämningarna blivit allt värre de senaste åren. Det gör att husdjur – och ibland människor – drunknar och bostadshus förstörs. I takt med att havsnivån höjs blir jorden försaltad, vilket omöjliggör odling av många grödor. Genom att lära människor hur de kan bygga hus på pålar, tillverka flytvästar av PET-flaskor, odla salttåliga grödor och byta från höns till ankor – som klarar översvämningar – kan både liv och försörjningsmöjligheter räddas. Läs mer...

Bristande skolgång

Inget håller kvar en människa i fattigdom så som brist på skolgång gör. Utan utbildning spelar nästan inga andra insatser någon roll. Barn förvägras av olika anledningar sin rätt till utbildning i olika delar av världen. Här gör vi kanske de mest avgörande insatserna.

I Brasilien är grundskolan förvisso obligatorisk och avgiftsfri men resurserna räcker inte till och skolplatserna är för få, i synnerhet på landsbygden och i slummen. Cirka 44 % av befolkningen över 15 år är så kallade funktionella analfabeter med mycket begränsad läs- och skrivförmåga eller analfabeter. Bor man dessutom i ett våldsamt slumområde och bara går i skolan halvdagar kan man förstå risken med att vistas på gatan andra halvan av dagen. I våra center får barnen en trygg miljö, läxhjälp, mat och en meningsfull fritid – det kan innebära hela skillnaden för deras framtid. Läs mer...

I Serbien stöttar vi romska barn. Romerna är Europas mest diskriminerade folkgrupp och räknas i många länder som andra klassens invånare. När vårt projekt i Belgrad startade 2005 gick ungefär 20 % av de romska barnen färdigt grundskolan. Av de barn som kommer till vårt center gör ca 80 % av barnen det. Förutom bättre utbildning har det också lett till att de romska barnen blivit mindre isolerade och inkluderas mer i samhället. Läs mer...

Arbetslöshet

Arbetslöshet är förstås en både en orsak till fattigdom och ett resultat av andra faktorer, inte minst utbildningsbrist. Men de allra flesta vill arbeta – många genom att starta en egen affärsverksamhet, men de vet inte hur.

Centralafrikanska republiken, RCA, rankas ofta som världens fattigaste land. En starkt bidragande orsak är att krig och konflikt raserat samhället, t ex infrastrukturen och utbildningssystemet. En väg till långsiktig försörjning är att starta ett eget enkelt företag. Genom projektet får de kunskapen de behöver, ett startbidrag och en stödgrupp omkring sig. Läs mer...

Egypten är på många håll oerhört fattigt. Arbetslösheten för med sig en hopplöshet som utnyttjas av extremistgrupper. Sedan starten 1996 har över 40 000 personer fått yrkesträning i t ex sömnad, hårfrisör, rörmokeri, snickeri, service av parabolantenner m.m. Träningarna är enkla och anpassade till personer med låg eller ingen tidigare skolgång. Närmare 8 000 små företag har startats genom mikrolån. Läs mer...

 

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Låt mig hjälpa dig!

Hans Lindstrand
Insamlingsstrateg

070-524 38 75

hans.lindstrand@efk.se