Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt

Foto: Anneli Nilsson

Varje barn har ett unikt värde och varje barn är älskat av Gud! Samtidigt vet vi att det är barnen som drabbas hårdast av fattigdom och att barnäktenskap och barnarbete är en verklighet i Asien. Vårt uppdrag som kristna är att stå upp för rättvisa och ge barnen en röst. Därför arbetar vi i EFK tillsammans med våra partners i Bangladesh, Indien, Kambodja, Nepal och Thailand för att ge barn trygghet, skolgång och framtidstro. Genom ett långsiktigt arbete byggs tillit i relationerna med föräldrar, lärare och ansvariga makthavare i samhället och när de utmanas att se sin roll och sitt ansvar i att förebygga och skydda barnen ser vi hur barnen får det bättre och tillåts vara barn.

Vad har vi uppnått i projektet?

Programmet för barns rättigheter ger en fantastisk möjlighet att arbeta tillsammans, lära av varandra samt satsa på fortbildning. Genom drama, föreläsningar och påverkansarbete sprider vi kunskap om vikten av utbildning och om vårt ansvar som vuxna att beskydda barn och ge dem möjligheter att utvecklas. Barn får möjlighet att gå i skola tack vare skolstöd och föräldraträning ger föräldrar redskap att ge barnen trygghet och omsorg. Vårt arbete bidrar också till en attitydförändring där barn traditionellt står lägst på samhällsstegen men nu får chansen att uttrycka sina önskningar och behov. Genom barnskyddskommittéer med ledare från kyrkan arbetar vi förebyggande för att sprida kunskap om barns rättigheter och motverka att barn utsätts för övergrepp eller hamnar i barnarbete.  

Vad vill vi göra mer?

Vi vill väcka en större medvetenhet om barnäktenskap och arbeta förebyggande för att pojkar och flickor ska få samma möjlighet till utbildning och en trygg barndom. Här börjar vi en ny spännande insats i Nepal. Vi vill utveckla möjligheterna till egen försörjning för utsatta familjer genom yrkesutbildning och genom att ta hjälp av erfarenheter inom företag som arbetar på kristen grund. Vi vill också lyfta de barn som har speciella behov och inte inkluderas i samhället idag. I Kambodja har vi fått möjlighet att arbeta med den sociala sektorn för att stärka barnens rätt. Tillsammans kan vi göra så mycket mer och därför vill vi stärka vårt samarbete, dela med oss av metoder och arbetssätt men också be för vårt arbete.  

Exempel på vad som görs inom programmet

Kambodja: Nu behöver Phai Kim San inte studera i smyg längre

"Jag heter Phai Kim San, är 16 år och uppväxt i Kambodja. Mina föräldrar är bönder, men det är svårt att försörja familjen så jag måste också jobba. Jag älskar skolan och min dröm är att studera på universitetet men eftersom mina föräldrar inte stöttar mig har jag fått studera i smyg. I ungdomsgruppen fick jag lära mig att jag har rätt att forma min egen framtid och med stöd av min pastor kunde jag prata med mina föräldrar. Det har inte varit lätt men idag respekterar de mitt beslut och en dag ska de bli stolta över mig!"

Bangladesh: Träning för föräldrar förhindrar barnäktenskap

Enligt siffror från UNICEF gifts nästan 60 % av flickorna i Bangladesh bort innan de fyllt 18 år. För att komma åt det här problemet arbetar vi tillsammans med vår samarbetspartner i landet, World Concern Bangladesh (WCB). Mokhlesur Rahaman i Bangladesh är far till tre döttrar. Två av döttrarna giftes bort tidigt men den yngsta går fortfarande i skolan och är involverad i ett så kallat barnforum. Modern är med i en mikrokreditgrupp och de båda har under året varit med på träningar arrangerade av vår samarbetspartner World Concern Bangladesh (WCB). Mokhlesur var till en början skeptisk till att låta dem delta i träningarna men en dag följde han med på en träning. Det var en kurs i föräldraskap och om barnäktenskapets negativa konsekvenser. Han säger att han nu ångrar att han gift bort sina andra döttrar för tidigt men att han är fast besluten att låta sin yngsta dotter gå kvar i skolan och låta henne vara med på träningar arrangerade av WCB.

Indien: Idag lär Sonam andra familjer om vikten av hälsovård och omsorg för barnen

Sonam bor i Dhannipur, ett fattigt område utanför Varanasi i Indien. Hon är blyg men vill ändå berätta sin historia. Hon gifte sig tidigt och är nu fembarnsmamma som 26-åring. Hennes mans arbete på väveriet är krävande och jag förstår mellan raderna att familjens kamp för överlevnad pågår varje dag. Bostaden består av ett litet rum utan fönster. När Sonam berättar hur personal från vår samarbetspartner ASSI hittade hennes yngste son apatisk av undernäring kommer tårarna. Idag, ett år senare, deltar hon i projektet och hjälper andra familjer att förstå vikten av rent vatten, näringsrik mat och hur man kan ta hand om barnen för att de ska växa och utvecklas. Sonam har börjat drömma om en framtid för sin familj och när jag lämnar henne stannar orden kvar. "Vi fick en chans till nytt liv, nu vill vi hjälpa andra!"

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47050
Insamlingsbehov: 330 000 kr

Insamlat: 50 101 kr Kvar att samla in: 279 899 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.