Ge barn rätt till skolgång

För minoritetsgruppen Lahu i norra Thailand ger elevhemmet i Phrao en möjlighet för barnen att studera eftersom bergsbyarna ligger otillgängligt och saknar skolor. Utan elevhemmet hade detta varit omöjligt eftersom föräldrarna är fattiga och barnen ofta måste jobba för att bidra till familjens försörjning. Samtidigt är familjen och det sociala nätverket det viktigaste för barnen. Vi i EFK arbetar därför, tillsammans med vår thailändska partner TLF, för att stärka familjerna och deras möjligheter att vara självförsörjande, stolta över sitt ursprung och förstå vikten av utbildning.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2022 har vi arbetat med att ge barnen möjlighet till att fortsätta med högre studier, så att de får den kunskap de behöver för att senare kunna ta hand om och försörja sig själva.

Under året har åtta barn tagit examen från grundskolan och kommer nu att fortsätta att studera på gymnasienivå. Åtta av eleverna har också kunnat få utbildningsstipendium.

Utöver studierna har de gjort många aktiviteter som att odla träd och grönsaker i elevhemmets egen trädgård. Detta för att få nödvändig livskunskap som hjälper senare i livet.

Vad vill vi göra mer?

  • Vi vill tillsammans med TLF arbeta långsiktigt med hela familjen, där föräldrautbildning, utbildning om barns rättigheter och självförsörjning ingår. Som minoritet i Thailand diskrimineras Lahu, men genom att få större kunskap växer självkänslan och de kan själva börja hävda sina rättigheter.
  • Fortsätta att stödja tonåringar och deras familjer i barns utveckling och reproduktiv hälsovård för att förhindra barnäktenskap.
  • Vi vill börja utöva integrerat jordbruk som en egenförsörjning på elevhemmets mark.

Yadas familj får hjälpt att klara utbildningskostnaderna

Föreståndaren på Phraos elevhem heter Somsak. Han arbetar nära eleverna och deras familjer. Han har sett behoven och de svårigheter som barnens familjer möter. Yada är en elev som finns på elevhemmet, och hennes mamma har svårt att försörja sig. Somsak bestämde sig då för att ge hennes familj en gris för att hjälpa dem att få in pengar till Yadas utbildningskostnader. Familjen blev mycket glada över detta.

Insamlingsnummer 48250 · Ge för livet 68250 · Barnhjälpen 58250

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Missionär
070-520 82 80

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.