Skola för barn med funktionsnedsättning i Bayad

I Egypten finns omkring tre miljoner människor med funktionsnedsättning. 2005 startades specialskolan New Life Center för barn med funktionsnedsättning i Bayad söder om Kairo. EFK har gett stöd till skolan sedan starten.

Bayad är ett fattigt men snabbt växande samhälle och likt många andra samhällen i Egypten finns många barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar i detta område. De flesta av de crka 45 barnen och ungdomarna på New Life Center har intellektuell funktionsnedsättning vilket gör dem speciellt utsatta på grund av samhällets negativa attityder. Därför har resurscentret i Bayad en oerhört viktig roll i att ge dagligt stöd och träning till eleverna och samtidigt bygga föräldrarnas egen kapacitet och ge dem kunskap om sina rättigheter. New Life Center drivs av den koptiska kyrkan i samarbete med EFK. Genom EFKs stöd har man fått möjligheten att bygga nya och ändamålsenliga lokaler. New Life Center finns med i nätverket av organisationer som är en del av EFKs regionala program inom funktionsnedsättning och som är finansierat av Sida.

Det är uppmuntrande att följa arbetet och se hur New Life Center utvecklas och sträcker sig allt mer ut mot det lokala samhället. Några positiva saker är till exempel att under varje läsår får flera av de mindre barnen rätten att bli inkluderade i den vanliga skolan ett par dagar i veckan, flera av de äldre eleverna har fått yrkesträning i samhället utanför som bekostats av myndigheterna och flera familjer har fått hjälp med att få sociala bidrag av staten för sina barn. Man fokuserar mycket på att eleverna ska bli mer självständiga i sin vardag, träna på att uttrycka sina åsikter och vilka drömmar de har. Man har involverat eleverna i ett miljöprojekt som handlar om att skapa en renare och vackrare miljö på gatan utanför skolan. Föräldrarna har också blivit mer aktiva i skolan och samlas regelbundet till föräldraträffar där man stödjer och hjälper varandra.

Du kan stödja projektet genom att bli fadder genom Barnhjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projektet rekommenderas även för en Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Thorine Arenius
Programledare Internationella programmet
019-16 76 33
070-550 81 24

thorine.arenius@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43450
Insamlingsbehov: 130 000 kr

Insamlat: 75 010 kr Kvar att samla in: 54 990 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.