Skolstöd till romer

Romer är Europas mest diskriminerade folkgrupp. Trots att de bott i Europa i tusen år är de exkluderade från det omgivande samhället och lever i ett stort utanförskap som präglas av fattigdom, arbetslöshet och dålig hälsa. Detta
är vi i EFK med och förändrar! Sedan 2005 har vi gett stöd till organisationen Bread of Life (BoL) och deras arbete med att nå ut till de mest utsatta i det serbiska samhället. Under åren har de kunnat hjälpa många hundra barn och ungdomar från den romska minoriteten genom lärarledd läxläsning, workshops och sociala aktiveter. Målet är att dessa unga människor ska kunna få samma möjligheter till en god utbildning och därigenom bättre kunna påverka hur deras framtid ser ut. De senaste åren har det långsiktiga arbetet börjat ge mycket positiva resultat också för hela det romska samhället.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

När projektet inleddes slutade majoriteten av barnen skolan i mellanstadiet. Idag är de flesta föräldrar positiva till barnens utbildning och många menar att Bread of lifes insatser är avgörande för att barnen ska nå målen i skolan. Majoriteten av de 84 barn i årskurs 1-8 som tagit del av BoLs aktiviteter har klarat skolåret bra trots det stora kunskapsglapp som pandemin orsakade. Sju elever har börjat på gymnasiet och några har även tagit studenten. Eleverna har fått undervisning i datorkunskap samt tillgång till datorer för att klara skolarbetet.

För de som slutför gymnasiet är chanserna att få arbete goda. Den ökade graden sysselsättning hos unga romer har lett till förbättrade levnadsförhållanden för romska familjer. Bread of lifes insatser är viktiga för denna positiva utveckling.

Vad vill vi göra mer?

Framöver vill man fortsätta att stötta eleverna i digitaliseringen genom ökad tillgång till datorer och internet. Man fortsätter att utbilda båda sig själva och barnen i IT-kunskap som blivit avgörande för att klara av sina studier. Bread of Life vill även satsa ännu mer på stöd till gymnasieungdomar så att de fullföljer sina studier. Målet är att alla ska avsluta gymnasiet med godkända betyg.

Det kommande året planerar man att hålla fler workshops med fokus på att öka elevernas motivation, stärka deras självkänsla, och utveckla deras kommunikationsfärdigheter. En viktig uppgift är också att öka medvetenheten bland beslutsfattare och lokala ledare om vikten av utbildning för barnen från den romska minoriteten.

Fernando får extra stöd

Fernando är sju år och går i första klass. Han och hans äldre bror Ezel har till stor del vuxit upp med sin mormor som är analfabet. Sedan en tid tillbaka tar de del av Bread of lifes aktiviteter där de får hjälp att lära sig läsa och skriva. Fernando har en talsvårighet som gör att han behöver extra stöd.

Med uppbackning från Bread of Life har föräldrarna börjat samarbeta och ser nu till att han får träffa en logoped varje vecka. Med stöd från lärare på Bread of Life har Fernando också lärt sig att skriva alla bokstäverna i alfabetet, och han arbetar flitigt på att uttala dem. Familjen befinner sig i en tuff situation, men brödernas mamma har lovat att de även fortsättningsvis ska få komma till Bread of Lifes aktiviteter.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj. Öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 43233 · Ge för livet 63233 · Barnhjälpen 53233

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Anna Dalemo
Projektsamordnare inom fokusområdet Barns rättigheter


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.