Bred utbildningssatsning lyfter människor

Detta projekt är en del av Studenthjälpen Afrika Öppnas i nytt fönster.. I EFK tror vi på utbildning som ett verktyg till att minska fattigdom. Utbildning är en avgörande faktor för utveckling, såväl i det civila samhället som inom kyrkan. EFK vill göra skillnad för unga människor som inte har råd med grundskola, men också de vuxna som aldrig fått chansen att lära sig läsa eller skriva. Hela spektrumet täcks in, från förskola till högre studier och vuxenutbildning. Även specifika satsningar som endagsseminarier om hiv/aids får utrymme i detta projekt. Konvertiter i kustområdet i Bagamoyo som lever i stor utsatthet har genom projektet fått bidrag till utbildning och livsförsörjning. Genom att ge dessa verktyg får människor ökade kunskaper och kan vara med och påverka i samhället.

Vad har vi uppnått i projektet?

Förskolor har startats i flera platser i och runt Kiwangwa. Hundratals unga människor har fått hjälp till studier i Kiwangwa och Kibondo med omnejd. De har läst förberedande studier samt yrkesutbildningar. Ett stort antal människor i Kiwangwa och andra byar har lärt sig läsa och skriva genom alfabetiseringskurserna som församlingen genomför.Seminarier om hiv/aids har genomförts i Kiwangwa och omgivande byar. Flera personer som konverterat till kristen tro och lever i stor social och ekonomisk utsatthet har fått hjälp till försörjning.

Vad vill vi göra mer?

Skapa resurser för FPCT-församlingarna att driva förskolor, läs- och skrivkurser för vuxna samt att fortsätta med seminarier om hiv/aids. Vi i EFK vill fortsätta skapa möjlighet till utbildning för barn, ungdomar och vuxna genom bidrag till stipendiemedel. Vi önskar också kunna ge ytterligare stöd till utsatta konvertiter i kustområdet i Tanzania, så att de kan få möjlighet till egen försörjning.

"Jag har klarat mitt andra år"

"Jag har klarat av mitt andra år inom inköp och upphandling (procurement and supply management), så som planerat. Jag har varit i en trevlig miljö, med tillräckligt många lärare och min kunskap har byggts på, ett steg i taget. Jag tackar Gud för att han har hjälpt mig så att mina resultat har blivit bättre i år. Jag vill också säga tack till er för att ni har hjälpt mig ekonomiskt, det har gjort det möjligt för mig att prestera bättre. Gud välsigne er alla!"

- en av studenterna i vårt stipendieprogram i Kibondo

Projektet rekommenderas för satsningar inom ”Ge för livet”.

Insamlingsnummer 45742 · Ge för livet 65742

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.