Utbildning och mikrolån ger familjer försörjning

Corinne Ndombia är med i en sparande- och kreditgrupp i Berberati.

Ca 70 % av befolkningen i CAR lever under fattigdomsgränsen. Det vill vi vara med och ändra på! En gåva till energiska kvinnor och mäns företagande och utbildning förändrar livet för hela familjer. Vi i EFK är genom partnerkyrkan Eglise Evangélique Baptiste (EEB) och deras sociala organisation ADIH med och bekämpar fattigdomen på olika nivåer. Genom att forma sparande- och kreditgrupper för småföretagande, liksom ekonomiska föreningar för jordbrukare, lyfts alltfler människor ur extrem fattigdom. De får pengar för mat på bordet, skolgång för sina barn och en ekonomisk buffert för oförutsedda händelser. Detta ger hopp! I projektet ingår även stöd till stipendier för yrkesutbildning. Dessutom jordbruksutbildning m.m. bland minoritetsfolket Bayaka i regnskogen i södra delen av landet.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

2023 finns ca 60 sparande- och kreditgrupper med över 1 300 kvinnor i. Hälften av grupperna är helt självgående då de på djupet tagit till sig utbildningen om sparande och småföretagartänk. De övriga 30 behöver fortfarande visst stöd från ADIH. Därtill kommer ett 50-tal ekonomiska föreningar för jordbruk och kaffeodling med ca 1 800 bönder. Två större markområden har inköpts för att plantera moringaträd, där både näringsrika blad kan skördas och plantor säljas. Byar i regnskogen där baykafolket bor har fått stöd med utbildning och utsäde för att öka tillgången på mat och anställda i projektet har haft kurser för kvinnor.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att satsa på insatser för företagande, så att kvinnor och män får bättre ekonomi och hälsa. Vi vill stödja ADIHs projektledare Clementine för att utbilda och skapa fler sparande- och kreditgrupper och ge stöd till jordbruksföreningar där kaffeodlare även ingår. ADIHs administration försöker finna samarbetsmöjligheter med en bank och ett telefonbolag för att öppna för digital hantering av pengarna. Kafferosteriet behöver ytterligare stöd, inte minst pengar till uppköp av kaffe och transportmöjligheter.

Stödet till minoritetsfolket Bayaka i regnskogen fortsätter. Målet är både ökad matsäkerhet, stöd till självförsörjning och kunskap om odling. Vi fortsätter även att ge stipendier till yrkesförberedande studier.

"Nu är jag skräddare och tjänar pengar på det!"

"Jag heter Corinne Ndombia (se bilden ovan) och är med i en sparande- och kreditgrupp i Berberati. Innan jag gick med var jag utfattig och kände mig värdelös. Min man var inte särskilt pigg på att jag skulle gå med i gruppen, men jag gjorde det i alla fall. Där öppnades en ny värld för mig! Jag började spara en liten slant i veckan och jag lärde mig hur jag kan odla mer effektivt och sälja med vinst. Med mitt eget sparande och ett lån inom gruppen kunde jag betala för en lärlingsutbildning till skräddare. Nu är jag skräddare och tjänar pengar på det."

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 45243 · Ge för livet 65243

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.