Kunskap hjälper människor att utveckla byar

Två stora utmaningar som Afghanistan möter just nu är den ekonomiska krisen och ett år av torka där veteproduktionen är låg och människor kämpar med de grundläggande behoven. Kriget och regeringsbytet ledde till att all aktivitet inom byutvecklingsprojekt fick göra ett uppehåll från augusti 2021 till årets slut, ett projekt som bedrivs av EFK tillsammans med samarbetspartner. I januari 2022 kunde vi äntligen återgå till regelbundet arbete. Involverade byar är glada att återgå till utvecklingsfokuserade projektaktiviteter för tillgång till rent vatten, sanitet och latrin samt träning inom jordbruket, WASH och hälsoundervisningar. Vi vill jobba med och möta hela byn - män, kvinnor och barn - i aktiviteter som påverkar hela samhället.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet

Under året har bland annat följande genomförts:

  • 41 labbtester för att identifiera förorenade källor
  • 2 vattenledningar
  • WASH-träning i tre byar för 70 kvinnor och 30 män.
  • 49 familjer har fått tillgång till 41 latriner.
  • Hälsoundersökning hos 207 familjer i 19 byar.
  • Sex grönsaksgårdar i fyra byar: 45 män och sju kvinnor fått lära sig att odla grönsaker.
  • Sju BLISS-kurser för 80 kvinnor

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta arbetet efter uppehållet genom att tillsammans med människorna utveckla byarna för både män, kvinnor och barn.

Trots att projektet har fått tillåtelse för att också samla kvinnor för att delta i projektets insatser, finns en rädsla hos kvinnor att samlas i större grupper. Vår partner jobbar vidare med att inkludera alla i byn trots anpassningar som behövs efter regeringsbytet.

BLISS-kursen räddade barnet i tid

”Min syster förlorade två av sina barn under graviditeten för att det var så många saker vi inte visste. När hon blev gravid igen fick vi möjlighet att gå en BLISS-kurs tillsammans. Det lärde oss att se signaler om något var fel, och det var just det som räddade hennes barn. Vi såg varningssignalerna och åkte direkt till mödravårdscentral där min syster fick hjälp. Hon fick sedan fortsatta att gå på regelbundna kontroller under graviditeten. Nu har min syster fött sitt första barn som är friskt och vid god hälsa. Det tack vare all hjälp och stöd från BLISS-teamet och hälsokliniken.”

För mer information om BLISS, mejla Maria Finnevidsson via e-postadressen nedan, så får du filmen Lifes first cry som skildrar hur detta arbete räddar liv.

Insamlingsnummer 48332 · Ge för livet 68332

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.