Skyddsboende för utsatta kvinnor

Många kvinnor i Nordafrika möter stora svårigheter i sin vardag. Enligt en rapport från FN har 99,3 % av kvinnorna råkat ut för sexuella trakasserier. När kvinnor utsätts för övergrepp upplever en del familjer det som en stor skam och kastar ut dem från hemmet. Andra familjer låter dem vara kvar i hemmet, men behandlar dem så illa att de till slut flyr därifrån. Det är mycket svårt för en ensam kvinna att klara sitt uppehälle utan stöd från sin familj. Många av dessa kvinnor löper stor risk att falla offer för människohandel, prostitution och andra övergrepp.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFKs partner i ett land i Nordafrika startade 2014 ett skyddat boende för utsatta kvinnor, med stöd från EFK. Boendet har plats för sju kvinnor och sedan starten har mer än 60 kvinnor fått hjälp på boendet.

Målgrupp: Flickor och kvinnor som dragits in i prostitution och människohandel, som befinner sig i riskzonen för det, eller som har utsatts för andra sexuella övergrepp.

Mål: Att dessa flickor och kvinnor ska bli befriade och stärkta fysiskt, mentalt och socialt samt bli en aktiv del av samhället. Målet är också att sprida information om vad sexuella övergrepp är och hur det kan förhindras, så att situationen med tiden ska förbättras.

På boendet får kvinnorna rådgivning, samtalsterapi, hjälp till läkare, lära sig att läsa och skriva (majoriteten som kommer är analfabeter), yrkesutbildning, lära sig om personlig hygien m.m. Vi samarbetar med Läkare Utan Gränser som remitterar flyktingkvinnor som utsatts för sexuellt våld till boendet. Projektet, som bygger på kristna värderingar, består också av ett förebyggande arbete mot sexuella övergrepp.

Vad vill vi göra mer?

Det skyddade boendet kommer att utökas. Vår partner har med hjälp av EFK, köpt tre lägenheter där man planerar att ta emot upp till 15-20 kvinnor. Planer finns även på att öppna en skönhetssalong där kvinnorna kan få arbetsträning och chans till egen inkomst.

På boendet kände Marta* sig accepterad för första gången

Marta* växte upp i en familj där hon blev slagen och utnyttjad. Efter olika händelser blev hon förskjuten av sin familj och levde en period på gatan. Hon berättar att när hon kom till boendet var det första gången som hon kom till en plats där hon kände sig accepterad och hennes rädsla byttes mot glädje. Hon är också en av dem som har lärt sig att läsa och skriva på boendet.

*Marta heter egentligen något annat.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Thorine Arenius
Programledare Internationella programmet
019-16 76 33
070-550 81 24

thorine.arenius@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43538
Insamlingsbehov: 265 000 kr

Insamlat: 160 201,50 kr Kvar att samla in: 104 798,50 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.