Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete

Man räknar med att ca 40 miljoner människor i världen är utsatta för människohandel. Två tredjedelar av dessa finns i Asien. Programmet mot människohandel i Asien är en unik insats där vi för samman sex partnerorganisationer från Nepal, Kambodja, Thailand, Laos och Bangladesh. Inom programmet kan våra partnerorganisationer stärka sin egen kapacitet genom lärande av varandra, träningar, forskning, nätverkande och påverkansarbete för att sedan omsätta kunskapen i praktiken och på så sätt förhindra och förebygga människohandel. Ett viktigt gemensamt fokus är att vi arbetar förebyggande och rättighetsbaserat för att ge människor verktyg att själva stoppa människohandel i sina samhällen.

Vad har vi uppnått i projektet?

Några exempel på det som gjorts under det senaste året är att vi har haft träningar för våra lokala partners i hur man kan arbeta mot arbetskraftsexploatering och också hur vi kan arbeta mer med privata aktörer, exempelvis lokala restauranger, bussföretag och andra i transportbranschen. Vi har också haft en gemensam utbildning för våra partners i hur vi kan arbeta effektivt med kyrkor och andra religiösa aktörer och hur vi kan mobilisera ungdomar på ett effektivt sätt. Under året har totalt fyra projekt mot människohandel bedrivits genom programmet i Nepal, Kambodja och Thailand. Tillsammans har man direkt nått mer än 4000 personer både från byar, civilsamhället och myndigheter. En viktig del i alla projekten är att skapa grupper i samhället som tar ägarskap över att skydda sin omgivning, och att koppla ihop dessa grupper med polis och andra myndigheter.

Vad vill vi göra mer?

Under det kommande året vill vi satsa på att förstärka lokala myndigheters förståelse och kapacitet att arbeta mot människohandel. Det är så viktigt för att skapa långsiktighet, men också en stor utmaning då korruption är vanligt i de länder vi arbetar i. Våra projekt är i olika faser. En del är inne på sluttampen där mycket handlar om att stärka upp det lokala engagemanget. En del utvidgar sitt arbete, som exempelvis i Kambodja där vår partner ser en ökad förekomst av sexhandel i sitt geografiska område och därför ser ett behov att lära sig mer om hur de kan arbeta strategiskt mot det. Vi ser också fram emot mer gränsöverskridande samarbeten och vi planerar en gemensam nätverksträff mellan Indien och Nepal för att prata om förebyggande arbete.

En av deltagarna i träningarna berättar

Maya är en av våra lokala gruppledare i Nepal. Hon berättar om Jamuna 14 år som hon träffade ute på fältet en dag. Jamuna är en föräldralös tjej som slutade skolan när hon var 12 år och nu bor hos sin moster. Jamuna berättade för Maya att hon blivit erbjuden ett jobb i Indien av en kvinna från grannkommunen. Maya frågade mer om jobbet och tyckte det lät riskfyllt. Hon försökte också få tag på kvinnan som erbjudit jobbet men hon var onåbar. Maya och hennes kvinnogrupp frågade om Jamuna ville börja skolan igen istället och det ville hon! Tillsammans med den lokala skolan gjorde gruppen upp en plan och nu fortsätter Jamuna sina studier igen. Maya tänker på vad som skulle kunnat hänt Jamuna i Indien och är tacksam över att de träffade varandra den där dagen.

Exempel på vad som görs i programmet: Nepal

I Nepal är mörkertalet kring hur många som utsatts för människohandel stort. I vårt projekt tillsammans med International Nepal Fellowship (INF) satsar vi på att utbilda självhjälpsgrupper, mödragrupper och skolelever för att de ska veta hur de kan skydda sig själva och sin omgivning. Här nära gränsen mot Indien behövs det också alternativ till försörjning, och en viktig del är att ge utsatta kvinnor möjlighet till att försörja sig själva och sin familj. Vi arbetar också för att engagera de lokala myndigheterna till att ta ett större ansvar. Projektet är en del av EFKs program mot människohandel i Asien.

Vad har vi uppnått i Nepal?

Under projektets första år har vi satsat mycket på att stärka de personer som befinner sig i riskzonen för människohandel, och på att bygga kontakter med lokal polis och myndigheter.

Totalt 18 personer har fått arbetsträning eller stöd till inkomstgenerande aktiviteter i projektet, vilket hjälper att lyfta hela deras familjer! Dessutom har 40 självhjälpsgrupper fått träning kring människohandel, 145 skolelever har fått ökad kunskap om människohandel och 35 församlingsmedlemmar har fått träning kring hur de kan motverka människohandel. Tre offer för människohandel har fått också fått stöd till att få sina rättigheter tillgodosedda av myndigheter.

Vad vill vi göra mer?

Under nästa år kommer vi att arbeta mer med de lokala myndigheterna och för att stärka deras kapacitet kring att stoppa människohandel. Vi vill också uppmuntra myndigheter till att satsa på att skapa jobb för ungdomar. Migration är vanligt, och många väljer att resa till Mellanöstern eller Indien för att tjäna pengar. Vi vill att fler ska få möjlighet till hållbar försörjning lokalt men också kunskap om hur de kan migrera på ett säkert sätt.

Vi vill fortsätta arbeta med de lokala församlingarna, och med andra aktörer för att skapa trygga samhällen i Nepal.

Mukti* fick hjälp att starta en egen verksamhet

När Mukti* var 15 år blev hon allvarligt skadad i en gruvolycka och hennes familj blev tvungna att ta ett lån på ca 1 miljon rupee för hennes omkostnader på sjukhuset. Mukti blev helt återställd, och för att hjälpa till att betala lånet planerade hon att följa med sin bror till Indien för att hitta något arbete. En av hennes grannar berättade om självhjälpsgruppen och uppmuntrade henne att gå med. I gruppen fick hon stöd och kände nytt hopp för sin framtid. Tack vare sitt engagemang blev hon vald av gruppmedlemmarna att få möjlighet till sömnadsträning. Nu har hon precis startat en egen verksamhet, och ser fram emot att betala tillbaka lånet och försörja sig själv.
*Hon heter egentligen något annat.

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47030
Insamlingsbehov: 276 000 kr

Insamlat: 112 050 kr Kvar att samla in: 163 950 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.