Mot människohandel i Asien

Man räknar med att det finns ca 50 miljoner människor i världen som är utsatta för människohandel. En majoritet av dessa finns i Asien. I vårt arbete mot människohandel i Asien för vi samman sex partnerorganisationer från Nepal, Kambodja, Thailand och Bangladesh. Inom vårt regionala program kan våra partnerorganisationer stärka sin egen kapacitet genom lärande av varandra, träningar, forskning, nätverkande och påverkansarbete för att sedan omsätta kunskapen i praktiken. Ett viktigt gemensamt fokus är att vi arbetar förebyggande och rättighetsbaserat för att ge människor verktyg att själva stoppa människohandel i sina samhällen.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2022 har vi arbetat med ett större fokus på att skapa förutsättningar för försörjning lokalt. Flera projekt är i ett initialt skede där mycket tid har lagts på att undersöka lokala möjligheter och planera arbetet tillsammans med målgruppen. Vi arbetar också mer med lokala skolor för att nå skolungdomar och engagera dem i arbetet mot människohandel. I Kambodja har vi exempelvis inlett ett samarbete med lokala skolor där ungdomar från träning i hur de kan skydda sig själva och andra från olika typer av exploatering. Andelen som hoppar av skolan har också minskat i de klasserna. I Nepal har vi startat ett nytt spännande projekt i ett område där unga män är i riskzonen för arbetskraftsexploatering och tjejer ofta gifts bort tidigt.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta träna våra partners och arbeta med utbyten och lärande av varandra. Några områden som vi kommer fokusera på är att stärka vårt påverkansarbete och arbeta mer strategiskt med nätverk och myndigheter. Vi vill få lokala myndigheter att agera tydligare mot människohandel genom att utarbeta rutiner för att hantera fall av trafficking men också för att de ska agera i förebyggande syfte. I alla länder är ungdomar och barn en viktig målgrupp som vi vill engagera mot människohandel, så samarbete med skolor är något vi fortsätter satsa på. I Kambodja vill vi också arbeta mer strategiskt med den privata sektorn för att stoppa exploatering, Vi försöker starta ett samarbete med en del fabriker och restauranger/barer. Var med i bön!

Mina från Nepal har börjat föda upp getter

Mina från Nepal berättar: ”Jag och min man är fattiga och även om vi har ett hus att bo i äger vi inget eget land så vi har svårt att försörja oss. Min man brukar resa till Indien för att tjäna ihop lite pengar åt oss men det har varit jobbigt för honom. Som ensam hemma är det också en osäker situation för mig och vårt barn. Men det har blivit mycket bättre sen jag gick med i en kvinnogrupp. De är ett viktigt stöd för mig! Genom projektet har jag också fått träning i hur man tar hand om djur och jag har börjat föda upp getter. Min dröm är att jag och min man ska kunna försörja oss på getterna och att han inte ska behöva åka till Indien fler gånger.

Exempel på vad som görs i programmet: Kambodja

Vår partnerorganisation ICC arbetar i ett av distrikten i Kambodja med högst andel illegal migration, vilket är en riskfaktor för exploatering och trafficking. Många råkar illa ut, särskilt i fiskeindustrin i Thailand eller på fabriker i exempelvis Malaysia. Det här projektet är särskilt inriktat på att skydda barn och ungdomar mot exploatering, och att påverka myndigheter till att ta ett större ansvar. Projektet ingår i programmet Mot människohandel i Asien.

Vad har vi uppnått i Kambodja?

Trettio ”Watch Teams” har fortsatt få träning och vidare fungerat som en viktig länk i relationen mellan bybor och myndigheter. Dessa Watch Teams startades av projektet för några år sen, och består av ca 10 medlemmar i varje, som aktivt arbetar för att se till att ingen i deras byar blir utsatt för någon form av exploatering. Vi har också startat upp samarbete med totalt 5 skolor i projektområdet där barnen får lära sig om människohandel, nationell lagstiftning och migrationsfrågor. I projektet samarbetar ICC även med 17 buddhistiska tempel, som har stort inflytande i sina närområden, för att de ska nå ut med kunskap om barns rättigheter. Vi har också startat samarbete med myndigheterna för att påverka fabriker till att ta mer ansvar för sina anställda.

Vad vill vi göra mer?

Under detta år kommer vi att arbeta mer med hållbar försörjning i projektområdet. Det blir ett komplement till de pågående aktiviteterna och kommer förhoppningsvis skapa nya möjligheter och alternativ till migration för människor i området. Vi kommer också fortsätta arbetet med skolor med ett fokus på dem som går i högstadiet. Religiösa ledare är en fortsatt viktig målgrupp för att i förlängningen också nå och påverka människor i byarna runt omkring i relation till barns rättigheter. Att utöka arbetet tillsammans med myndigheter för att aktivt motarbeta exploatering på lokala fabriker, restauranger och karaokebarer i området är också viktigt, men en stor utmaning.

Bybor arbetar tillsammans för att stoppa människohandeln

Två av medlemmarna från ett Watch Team berättar om hur de var bjudna på en förlovningsfest i sin by. De blev misstänksamma eftersom brudgummen var från Kina och inte kunde någon khmer (det lokala språket). Just brudtrafficking till Kina är ett problem i Kambodja så de ställde lite följdfrågor till den brudens mamma. Mamman hade blivit lovad pengar för förlovningen, och skulle få ytterligare 10 000 USD när de väl var gifta. De tyckte detta lät väldigt konstigt, och försökte övertyga brudens mamma om att gå den lagliga vägen och registrera äktenskapet. Hon vägrade då att prata med dem och fallet rapporterades till polisen. Till slut blev förlovningen upphävd eftersom äktenskapet bedömdes som olagligt.

Insamlingsnummer 47030 · Ge för livet 67030

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.