Hjälp pojkar ur sexhandel

Sexhandeln är en av Thailands största inkomstkällor. Varje timme säljs kvinnor, män och barn för att tillfredsställa turister och inhemska kunder. Sedan år 2015 arbetar vi i EFK mot människohandeln i Thailand tillsammans med organisationen Urban Light. Huvudfokus är att hjälpa pojkar och unga män i åldrarna 14-24 år som fallit offer för sexhandel. Via ett drop in-center får de mat, möjlighet att duscha, administrativ hjälp med id-handlingar och hjälp att komma in på skolor eller arbeten utanför sexindustrin. En annan viktig del i arbetet är att förebygga att människor säljs, och att sprida kunskap om att pojkar och män också är sårbara för sexuell exploatering.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under året har man fokuserat på att bygga föräldrars kunskap kring barns rättigheter, och vilka risker det finns med att låta barnen sälja blommor sent på kvällarna i turist- och barområden. Man anordnade för första gången också en stor fotbollsturnering, där pojkar från drop in-centret och personal spelade mot olika lag, bland annat ett från thailändska polisen. Det var ett viktigt sätt att skapa förtroende och förståelse mellan pojkarna och polisen, och för att skapa en positiv kontakt till olika områden som pojkarna kommer ifrån. Under året har man också fortsatt arbetet med tuk-tuk-förare, hotellpersonal och studenter inom turism som har fått träning i vad de kan göra för att hindra sexhandel. De som befinner sig i sexhandel eller i riskzonen har också fått möjlighet till utbildning och arbetsträning.

Vad vill vi göra mer?

Fortfarande finns det stora behov! Vi vill fortsätta stödja drop in-centret, men också arbeta mer förebyggande. Under 2019 planerar Urban Light att:

  • arbeta mer med alternativa försörjningsmöjligheter för pojkarna men också deras familjer.
  • genomföra kampanjer för att påverka turister och lokalbefolkningen.
  • fortsätta stå upp för pojkar och unga män som blir utsatta för sexuell exploatering.

Reds föräldrar fick utbildning i barns rättigheter

Red är 11 år och bor i ett område i Chiang Mai tillsammans med sina föräldrar. Direkt efter skolan ger han sig ut för att sälja blommor i ett område utanför stan. Hans inkomst är viktig för familjen, men ofta är han trött i skolan, och orkar inte med som han ska. Många pojkar på drop in-centret har liksom Red börjat med att sälja blommor. Därför är det viktigt att knyta kontakt med föräldrarna och påverka dem. Efter att ha fått utbildning om barns rättigheter har Reds föräldrar bestämt sig för att inte skicka honom att sälja blommor mer. Istället säljer hans mamma blommorna, och hans pappa har genom projektet fått arbetsträning för att bli frisör.

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.