Hjälp pojkar ur sexhandel

Sexhandeln är en av Thailands största inkomstkällor. Varje timme säljs kvinnor, män och barn för att tillfredsställa turister och inhemska kunder. Sedan år 2015 arbetar vi i EFK mot människohandeln i Thailand tillsammans med organisationen Urban Light. Urban Lights huvudfokus är att hjälpa pojkar och unga män i åldrarna 14–24 år som fallit offer för sexhandel. Just nu stödjer vi främst deras förebyggande arbete i utsatta områden i Chiang Mai. För att stoppa sexhandel behöver vi arbeta med grundorsaker som attityder till sexköp men också hjälpa föräldrar att bättre ta hand om sina barn, och inte skicka dem till storstaden för att tjäna pengar.

Vad har vi uppnått i projektet?

Projektet arbetar med två av Thailands mest sårbara grupper av barn. 1) De som säljer blommor vid vägkanter och i turistområden och 2) de som bor i slumområden nära byggarbeten. Genom projektet förebygger man exploatering och trafficking genom utbildning och alternativa möjligheter för barn i riskzonen och deras föräldrar.

Under 2019 har man sett en tydlig attitydförändring hos många föräldrar, och i flera familjer är det nu föräldrarna som säljer blommorna istället för att skicka sina barn. I de migrantläger där barnen tidigare lämnades ensamma turas nu föräldrar om att ta ansvar för alla barnen. Flera familjer har också fått stöd till alternativ försörjning genom exempelvis frisörträning.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att stödja Urban Lights arbete för att hindra att fler barn eller ungdomar hamnar i sexindustrin eller utnyttjas på något sätt! Under nästa år kommer vi att:

  • Fortsätta att kartlägga behoven för de som är mest utsatta.
  • Fortsätta att arbeta med föräldrar och andra vårdnadshavare.
  • Arbeta med de som har ansvar för byggarbetsplatser för att säkerställa barns trygghet.

Föräldrarna valde att satsa på Reds utbildning

Red är en kille som älskar fotboll. Men i stället för att spela fotboll eller umgås med sina vänner ville hans föräldrar att han skulle sälja blommor vid trafikljus och vägkanten. Genom Urban Lights arbete har man lyckats påverka föräldrarna till att satsa på Reds utbildning. Nu säljer Reds mamma blommorna istället och Red har fått ett stipendium till en fotbollsskola. Red har kämpat hårt för att bli bättre på fotboll och varje år har han anmält sig till uttagningen till ett av lagen i Thailands Premier League. Trots misslyckanden har han inte gett upp och i januari i år blev han en av de utvalda!

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48239
Insamlingsbehov: 111 000 kr

Insamlat: 103 268 kr Kvar att samla in: 7 732 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.