Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

EFKs resursteam för Centralafrikanska republiken (CAR)


+46-73-046 19 64

Mejla mig!

Eva-Lena Hellmark

Arbetar i Aten, Grekland, med organisationen Threads of Hope, som ger kvinnor utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning.


Mejla mig!

Ferro Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


Mejla mig!

Fredrik

Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!

Helen

Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!

Johan Newman

Arbetar med hållbar försörjning i Region Afrika


Mejla mig!

Johannes Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Greklands huvudstad Aten.


Mejla mig!

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Mejla mig!

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Mejla mig!

Lara Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland.


Mejla mig!